Etter far har jeg arvet det beste, jeg har fått et godt humør.


etter-far-har-jeg-arvet-det-beste-jeg-har-fått-et-godt-humør
humøretterfarharjegarvetdetbestefåttetgodthumøretter farfar harhar jegjeg arvetarvet detdet bestejeg harhar fåttfått etet godtgodt humøretter far harfar har jeghar jeg arvetjeg arvet detarvet det bestejeg har fåtthar fått etfått et godtet godt humøretter far har jegfar har jeg arvethar jeg arvet detjeg arvet det bestejeg har fått ethar fått et godtfått et godt humøretter far har jeg arvetfar har jeg arvet dethar jeg arvet det bestejeg har fått et godthar fått et godt humør

Den beste gave Gud har gitt meg, er at jeg trives når jeg er alene. Jeg synes synd på mennesker som alltid må ha noe rundt seg for å ha det godt. -Astrid Lindgren
den-beste-gave-gud-har-gitt-meg-er-at-jeg-trives-når-jeg-er-alene-jeg-synes-synd-på-mennesker-som-alltid-må-noe-rundt-seg-for-å-det-godt
Jeg skal ut og seile bror, sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt om bord: brød og vin og visakort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn, nå drar jeg ut igjen. -Odd Børretzen
jeg-skal-ut-og-seile-bror-sånn-som-100-ganger-før-jeg-tror-jeg-har-fått-alt-om-bord-brød-og-vin-og-visakort-røyk-og-øl-og-smør-jeg-har-gjort
Hør nå godt etter. Jeg sier det igjen: Jeg har ikke hatt et seksuelt forhold til den kvinnen. -Sex og erotikk
hør-nå-godt-etter-jeg-sier-det-igjen-jeg-har-ikke-hatt-et-seksuelt-forhold-til-den-kvinnen
Jeg vil heller at folk i ettertid skal spørre hvorfor jeg ikke har fått noen statue, enn at de skal spørre hvorfor jeg har fått en. -Monument
jeg-vil-heller-at-folk-i-ettertid-skal-spørre-hvorfor-jeg-ikke-har-fått-noen-statue-enn-at-skal-spørre-hvorfor-jeg-har-fått
Jeg har vært mye sammen med voksne. Jeg har sett dem på ganske nært hold. Og jeg har ikke fått noen bedre mening om dem av den grunn. -Voksen
jeg-har-vært-mye-sammen-med-voksne-jeg-har-sett-dem-på-ganske-nært-hold-og-jeg-har-ikke-fått-noen-bedre-mening-om-dem-av-den-grunn