Etter et slikt innlegg bør i alle fall et par av innbytterne LATE som de varmer opp.


etter-et-slikt-innlegg-bør-i-alle-fall-et-par-av-innbytterne-late-som-varmer-opp
fotballetteretsliktinnleggbørallefallparavinnbytternelatesomvarmeroppetter etet sliktslikt innlegginnlegg børbør ii allealle fallfall etet parpar avav innbytterneinnbytterne latelate somsom dede varmervarmer oppetter et sliktet slikt innleggslikt innlegg børinnlegg bør ibør i allei alle fallalle fall etfall et paret par avpar av innbytterneav innbytterne lateinnbytterne late somlate som desom de varmerde varmer oppetter et slikt innlegget slikt innlegg børslikt innlegg bør iinnlegg bør i allebør i alle falli alle fall etalle fall et parfall et par avet par av innbytternepar av innbytterne lateav innbytterne late sominnbytterne late som delate som de varmersom de varmer oppetter et slikt innlegg børet slikt innlegg bør islikt innlegg bør i alleinnlegg bør i alle fallbør i alle fall eti alle fall et paralle fall et par avfall et par av innbytterneet par av innbytterne latepar av innbytterne late somav innbytterne late som deinnbytterne late som de varmerlate som de varmer opp

Overkjørt blir vi alle sammen - en gang i livet. Men så får en reise seg opp igjen. Og late som ingenting. -Henrik Ibsen
overkjørt-blir-vi-alle-sammen-gang-i-livet-men-så-får-reise-seg-opp-igjen-og-late-som-ingenting
Vi går ut og varmer opp i rektangulære sirkler! -Sport
vi-går-ut-og-varmer-opp-i-rektangulære-sirkler
Kjernefamilie resignerer og gir opp å rydde heime. Etter eit par år blir det ikkje meir rot likevel. Dei finn ingenting, men dei finn lykka. -Husarbeid
kjernefamilie-resignerer-og-gir-opp-å-rydde-heime-etter-eit-par-år-blir-det-ikkje-meir-rot-likevel-dei-finn-ingenting-men-dei-finn-lykka
Riktignok har jeg møtt veggen et par ganger, men hvem har ikke det? Det er slikt som hører menneskelivet til. Vi er ikke her for å spille bingo og spise bløtkake hele tiden. -Medgang og motgang
riktignok-har-jeg-møtt-veggen-et-par-ganger-men-hvem-har-ikke-det-det-er-slikt-som-hører-menneskelivet-til-vi-er-ikke-her-for-å-spille-bingo-og
Organiserte mennesker er vanlige mennesker som er for late til å lete etter ting. -Ukjent
organiserte-mennesker-er-vanlige-mennesker-som-er-for-late-til-å-lete-etter-ting