Etter å ha besteget en stor topp, finner man bare ut at det er mange flere topper å bestige.


etter-å-besteget-stor-topp-finner-man-bare-ut-at-det-er-mange-flere-topper-å-bestige
nelson mandelaetterbestegetstortoppfinnermanbareutatdetermangefleretopperbestigeetter åha bestegetbesteget enen storfinner manman barebare utut atat detdet erer mangemange flereflere toppertopper åå bestigeetter å haå ha bestegetha besteget enbesteget en storen stor toppfinner man bareman bare utbare ut atut at detat det erdet er mangeer mange fleremange flere topperflere topper åtopper å bestigeetter å ha bestegetå ha besteget enha besteget en storbesteget en stor toppfinner man bare utman bare ut atbare ut at detut at det erat det er mangedet er mange flereer mange flere toppermange flere topper åflere topper å bestigeetter å ha besteget enå ha besteget en storha besteget en stor toppfinner man bare ut atman bare ut at detbare ut at det erut at det er mangeat det er mange fleredet er mange flere topperer mange flere topper åmange flere topper å bestige

Man kommer godt ut av det med mange kvinner før bryllupet og etter skilsmissen. Det er bare i tiden mellom at det ikke går så bra. -Bryllup
man-kommer-godt-ut-av-det-med-mange-kvinner-før-bryllupet-og-etter-skilsmissen-det-er-bare-i-tiden-mellom-at-det-ikke-går-så-bra
Gleden finner man sjelden der man leter etter den. -Samuel Johnson
gleden-finner-man-sjelden-der-man-leter-etter-den
Det er med gode ideer som med sopp; der man finner én er det ofte flere. -Idé
det-er-med-gode-ideer-som-med-sopp-der-man-finner-én-er-det-ofte-flere
Man finner raskere parkeringsplass med en liten bil. Til gjengjeld leter man lenger etter den. -Robert Lembke
man-finner-raskere-parkeringsplass-med-liten-bil-til-gjengjeld-leter-man-lenger-etter-den
Kvinnen har rett til å bestige skafottet, da skal hun også ha rett til å bestige talerstolen. -Kvinnesak
kvinnen-har-rett-til-å-bestige-skafottet-da-skal-hun-også-rett-til-å-bestige-talerstolen
Mange leter etter lykken slik man leter etter en hatt man allerede har på hodet. -Nikolaus Lenau
mange-leter-etter-lykken-slik-man-leter-etter-hatt-man-allerede-har-på-hodet