Ethvert skolebarn kan elske som en tåpe, men å hate, gutten min, det er en kunst.


ethvert-skolebarn-kan-elske-som-tåpe-men-å-hate-gutten-min-det-er-kunst
ogden nashethvertskolebarnkanelskesomtåpemenhateguttenmindeterkunstethvert skolebarnskolebarn kankan elskeelske somsom enen tåpemen åå hategutten mindet erer enen kunstethvert skolebarn kanskolebarn kan elskekan elske somelske som ensom en tåpemen å hatedet er ener en kunstethvert skolebarn kan elskeskolebarn kan elske somkan elske som enelske som en tåpedet er en kunstethvert skolebarn kan elske somskolebarn kan elske som enkan elske som en tåpe

Du skal hate synden, men elske synderen. -Synd
du-skal-hate-synden-men-elske-synderen
Den vi kan elske, kan vi hate; overfor alle andre er vi likegyldige. -Henry David Thoreau
den-vi-kan-elske-kan-vi-hate-overfor-alle-andre-er-vi-likegyldige
Den som ikke kan hate, kan heller ikke elske. -Voltaire
den-som-ikke-kan-hate-kan-heller-ikke-elske
Jeg bryr meg ikke, men min mor ba meg spørre, sa gutten, han fridde og fikk nei. -Gifte seg
jeg-bryr-meg-ikke-men-min-mor-ba-meg-spørre-sa-gutten-han-fridde-og-fikk-nei
La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
Vi har akkurat nok religion til å hate, men ikke nok til å få oss til å elske hverandre. -Jonathan Swift
vi-har-akkurat-nok-religion-til-å-hate-men-ikke-nok-til-å-få-oss-til-å-elske-hverandre