Ethvert menneske bærer en hemmelig trolldom i sitt ansikt; det vil alltid vekke noens kjærlighet.


ethvert-menneske-bærer-hemmelig-trolldom-i-sitt-ansikt-det-vil-alltid-vekke-noens-kjærlighet
friedrich hebbelethvertmenneskebærerhemmeligtrolldomsittansiktdetvilalltidvekkenoenskjærlighetethvert menneskemenneske bærerbærer enen hemmelighemmelig trolldomtrolldom ii sittsitt ansiktdet vilvil alltidalltid vekkevekke noensnoens kjærlighetethvert menneske bærermenneske bærer enbærer en hemmeligen hemmelig trolldomhemmelig trolldom itrolldom i sitti sitt ansiktdet vil alltidvil alltid vekkealltid vekke noensvekke noens kjærlighetethvert menneske bærer enmenneske bærer en hemmeligbærer en hemmelig trolldomen hemmelig trolldom ihemmelig trolldom i sitttrolldom i sitt ansiktdet vil alltid vekkevil alltid vekke noensalltid vekke noens kjærlighetethvert menneske bærer en hemmeligmenneske bærer en hemmelig trolldombærer en hemmelig trolldom ien hemmelig trolldom i sitthemmelig trolldom i sitt ansiktdet vil alltid vekke noensvil alltid vekke noens kjærlighet

Ethvert menneske sleper med seg en hemmelig skam. -Aksel Sandemose
ethvert-menneske-sleper-med-seg-hemmelig-skam
Å elske betyr å utlevere seg selv uten garantier, å hengi seg fullstendig i håp om at vår kjærlighet vil vekke gjenkjærlighet hos den elskede. -Erich Fromm
Å-elske-betyr-å-utlevere-seg-selv-uten-garantier-å-hengi-seg-fullstendig-i-håp-om-at-vår-kjærlighet-vil-vekke-gjenkjærlighet-hos-den-elskede
Et menneske trenger, for med rette å gjøre fordring på ethvert annet menneskes velvilje, medfølelse og hjelp, ingen annen tittel enn denne: at han er et menneske. -Christoph Martin Wieland
et-menneske-trenger-for-med-rette-å-gjøre-fordring-på-ethvert-annet-menneskes-velvilje-medfølelse-og-hjelp-ingen-annen-tittel-enn-denne-at-han-er
Ingen kjærlighet er så lykkelig at en ikke nå og da hører en hemmelig lenke klirre. -Kjærlighet
ingen-kjærlighet-er-så-lykkelig-at-ikke-nå-og-da-hører-hemmelig-lenke-klirre
Hver av oss bærer sitt eget helvete. -Vergil
hver-av-oss-bærer-sitt-eget-helvete