Et vel anvendt liv er et langt liv.


et-vel-anvendt-liv-er-et-langt-liv
livetetvelanvendtliveretlangtlivet velvel anvendtanvendt livliv erer etet langtlangt livet vel anvendtvel anvendt livanvendt liv erliv er eter et langtet langt livet vel anvendt livvel anvendt liv eranvendt liv er etliv er et langter et langt livet vel anvendt liv ervel anvendt liv er etanvendt liv er et langtliv er et langt liv

Slik en vel anvendt dag gir en lykkelig søvn, gir et vel anvendt liv en lykkelig død. -Leonardo da Vinci
slik-vel-anvendt-dag-gir-lykkelig-søvn-gir-et-vel-anvendt-liv-lykkelig-død
Et riktig anvendt liv er langt nok. -Livet
et-riktig-anvendt-liv-er-langt-nok
Det livet som naturen gir oss, er kort, men evig er erindringen om et vel anvendt liv. -Livet
det-livet-som-naturen-gir-oss-er-kort-men-evig-er-erindringen-om-et-vel-anvendt-liv
Hva betyr vel 30 års mislykket ekteskap i et langt liv? -Nils-Fredrik Nielsen
hva-betyr-vel-30-års-mislykket-ekteskap-i-et-langt-liv
Det var ingen lett beslutning å skulle rive opp en hel epoke, ikke bare i mitt liv, men også i en annens liv, og for så vidt også i min sønns liv. -Dag Solstad
det-var-ingen-lett-beslutning-å-skulle-rive-opp-hel-epoke-ikke-bare-i-mitt-liv-men-også-i-annens-liv-og-for-så-vidt-også-i-min-sønns-liv
Et liv uten drømmer, mål og håp, er et tomt liv. -Livet
et-liv-uten-drømmer-mål-og-håp-er-et-tomt-liv