Et stort hinder for lykken er å håpe på for stor lykke.


et-stort-hinder-for-lykken-er-å-håpe-på-for-stor-lykke
lykkeetstorthinderforlykkenerhåpestorlykkeet stortstort hinderhinder forlykken erer åå håpehåpe påpå foret stort hinderstort hinder forhinder for lykkenfor lykken erlykken er åer å håpeå håpe påhåpe på forpå for storfor stor lykkeet stort hinder forstort hinder for lykkenhinder for lykken erfor lykken er ålykken er å håpeer å håpe påå håpe på forhåpe på for storpå for stor lykkeet stort hinder for lykkenstort hinder for lykken erhinder for lykken er åfor lykken er å håpelykken er å håpe påer å håpe på forå håpe på for storhåpe på for stor lykke

De tre viktigste forutsetningene for lykke er: Noe å gjøre, noen å elske og noe å håpe på. -Lykke
de-tre-viktigste-forutsetningene-for-lykke-er-noe-å-gjøre-noen-å-elske-og-noe-å-håpe-på
Drømmen om lykke er mer enn selve lykken. -Jovan Ducic
drømmen-om-lykke-er-mer-enn-selve-lykken
Jeg vil heller underholde og håpe at folk lærer noe, enn å utdanne og håpe at de blir underholdt. -Underholdning
jeg-vil-heller-underholde-og-håpe-at-folk-lærer-noe-enn-å-utdanne-og-håpe-at-blir-underholdt
Lykke ligger ikke i selve lykken, men i strevet etter å bli lykkelig. -Lykke
lykke-ligger-ikke-i-selve-lykken-men-i-strevet-etter-å-bli-lykkelig
Det er stort å være stor, men det er større å være menneskelig. -Menneske
det-er-stort-å-være-stor-men-det-er-større-å-være-menneskelig