Et sted over regnbuen høyt der oppe Der fins et land jeg har hørt om en gang i en vuggesang


et-sted-over-regnbuen-høyt-der-oppe-der-fins-et-land-jeg-har-hørt-om-gang-i-vuggesang
e. y. harburgetstedoverregnbuenhøytderoppederfinsetlandjegharhørtomgangvuggesanget stedsted overover regnbuenregnbuen høythøyt derder oppeoppe derder finsfins etet landjeg harhar hørthørt omom enen ganggang ien vuggesanget sted oversted over regnbuenover regnbuen høytregnbuen høyt derhøyt der oppeder oppe deroppe der finsder fins etfins et landet land jegland jeg harjeg har hørthar hørt omhørt om enom en gangen gang igang i eni en vuggesanget sted over regnbuensted over regnbuen høytover regnbuen høyt derregnbuen høyt der oppehøyt der oppe derder oppe der finsoppe der fins etder fins et landfins et land jeget land jeg harland jeg har hørtjeg har hørt omhar hørt om enhørt om en gangom en gang ien gang i engang i en vuggesanget sted over regnbuen høytsted over regnbuen høyt derover regnbuen høyt der opperegnbuen høyt der oppe derhøyt der oppe der finsder oppe der fins etoppe der fins et landder fins et land jegfins et land jeg haret land jeg har hørtland jeg har hørt omjeg har hørt om enhar hørt om en ganghørt om en gang iom en gang i enen gang i en vuggesang

Å eg veit meg eit land langt der oppe mot nord, med ei lysande strand mellom høgfjell og fjord. -Norge og nordmenn
Å-eg-veit-meg-eit-land-langt-der-oppe-mot-nord-med-ei-lysande-strand-mellom-høgfjell-og-fjord
Der fins en evighet av fred bak alle stjernene et sted. -Inger Hagerup
der-fins-evighet-av-fred-bak-alle-stjernene-et-sted
Over regnbuen der er himmelen blå Alle drømmer skal vise veien der du skal gå -Alf Prøysen
over-regnbuen-der-er-himmelen-blå-alle-drømmer-skal-vise-veien-der-du-skal-gå
Jeg går vestover i livet, det gjør jeg, men jeg har ikke sett noen solnedgang ennå. Den skinner der oppe på himmelen fortsatt. -Magnus Grønneberg
jeg-går-vestover-i-livet-det-gjør-jeg-men-jeg-har-ikke-sett-noen-solnedgang-ennå-den-skinner-der-oppe-på-himmelen-fortsatt
Man har jo hørt om forlovelser, der var barnløse. -Jens Locher
man-har-jo-hørt-om-forlovelser-der-var-barnløse
Jeg blir på jorden så lenge det er bruk for meg. Og kanskje får jeg en rolle der oppe. -Himmelen
jeg-blir-på-jorden-så-lenge-det-er-bruk-for-meg-og-kanskje-får-jeg-rolle-der-oppe