Et smil over midtgangen på bussen om morgenen kan forhindre et selvmord senere på dagen.


et-smil-over-midtgangen-på-bussen-om-morgenen-kan-forhindre-et-selvmord-senere-på-dagen
fulton john sheenetsmilovermidtgangenbussenommorgenenkanforhindreetselvmordseneredagenet smilsmil overover midtgangenmidtgangen påpå bussenbussen omom morgenenmorgenen kankan forhindreforhindre etet selvmordselvmord seneresenere påpå dagenet smil oversmil over midtgangenover midtgangen påmidtgangen på bussenpå bussen ombussen om morgenenom morgenen kanmorgenen kan forhindrekan forhindre etforhindre et selvmordet selvmord senereselvmord senere påsenere på dagenet smil over midtgangensmil over midtgangen påover midtgangen på bussenmidtgangen på bussen ompå bussen om morgenenbussen om morgenen kanom morgenen kan forhindremorgenen kan forhindre etkan forhindre et selvmordforhindre et selvmord senereet selvmord senere påselvmord senere på dagenet smil over midtgangen påsmil over midtgangen på bussenover midtgangen på bussen ommidtgangen på bussen om morgenenpå bussen om morgenen kanbussen om morgenen kan forhindreom morgenen kan forhindre etmorgenen kan forhindre et selvmordkan forhindre et selvmord senereforhindre et selvmord senere pået selvmord senere på dagen

En ser ikke regnet som kommer senere på dagen. -Fremtid
en-ikke-regnet-som-kommer-senere-på-dagen
Mist en time om morgenen, og du vil jage etter den hele dagen. -Richard Whately
mist-time-om-morgenen-og-du-vil-jage-etter-den-hele-dagen
Svelg en padde om morgenen, og du vil ikke møte noe mer avskyelig resten av dagen. -Leveregler
svelg-padde-om-morgenen-og-du-vil-ikke-møte-noe-mer-avskyelig-resten-av-dagen
Søvnen er oppbrukt morgenen fortært men dagen har jeg ennå ikke smakt -Dag
søvnen-er-oppbrukt-morgenen-fortært-men-dagen-har-jeg-ennå-ikke-smakt
Det kirken ikke kan forhindre, velsigner den. -Kurt Tucholsky
det-kirken-ikke-kan-forhindre-velsigner-den
Begynn dagen med et smil og bli ferdig med det. -Smil
begynn-dagen-med-et-smil-og-bli-ferdig-med-det