Et riktig anvendt liv er langt nok.


et-riktig-anvendt-liv-er-langt-nok
livetetriktiganvendtliverlangtnoket riktigriktig anvendtanvendt livliv erer langtlangt noket riktig anvendtriktig anvendt livanvendt liv erliv er langter langt noket riktig anvendt livriktig anvendt liv eranvendt liv er langtliv er langt noket riktig anvendt liv erriktig anvendt liv er langtanvendt liv er langt nok

Et vel anvendt liv er et langt liv. -Livet
et-vel-anvendt-liv-er-et-langt-liv
Slik en vel anvendt dag gir en lykkelig søvn, gir et vel anvendt liv en lykkelig død. -Leonardo da Vinci
slik-vel-anvendt-dag-gir-lykkelig-søvn-gir-et-vel-anvendt-liv-lykkelig-død
Det livet som naturen gir oss, er kort, men evig er erindringen om et vel anvendt liv. -Livet
det-livet-som-naturen-gir-oss-er-kort-men-evig-er-erindringen-om-et-vel-anvendt-liv
Du lever bare én gang, men hvis du gjør det riktig, er én gang nok. -Mae West
du-lever-bare-én-gang-men-hvis-du-gjør-det-riktig-er-én-gang-nok
Hva betyr vel 30 års mislykket ekteskap i et langt liv? -Nils-Fredrik Nielsen
hva-betyr-vel-30-års-mislykket-ekteskap-i-et-langt-liv