Et rikt barn sitter ofte på en fattig mors fang.


et-rikt-barn-sitter-ofte-på-fattig-mors-fang
barnetriktbarnsitteroftefattigmorsfanget riktrikt barnbarn sittersitter ofteofte påen fattigfattig morsmors fanget rikt barnrikt barn sitterbarn sitter oftesitter ofte påofte på enpå en fattigen fattig morsfattig mors fanget rikt barn sitterrikt barn sitter oftebarn sitter ofte påsitter ofte på enofte på en fattigpå en fattig morsen fattig mors fanget rikt barn sitter ofterikt barn sitter ofte påbarn sitter ofte på ensitter ofte på en fattigofte på en fattig morspå en fattig mors fang

Kle deg så kostbart som din pung kan tåle, men uten luksus - rikt, men ikke glorete, for ofte kunngjør drakten hvem man er. -William Shakespeare
kle-deg-så-kostbart-som-din-pung-kan-tåle-men-uten-luksus-rikt-men-ikke-glorete-for-ofte-kunngjør-drakten-hvem-man-er
Innerst inne i alle voksne mennesker sitter et lite barn som skal begynne på skolen i august. -Janneken Øverland
innerst-inne-i-alle-voksne-mennesker-sitter-et-lite-barn-som-skal-begynne-på-skolen-i-august
Når en sitter fast i sølen, kan vannet få en fri, når en sitter fast i vriene ord, kan munnen hjelpe en, men når en sitter fast i sorg, er det slekten en skal henvende seg til. -Sorg
når-sitter-fast-i-sølen-kan-vannet-få-fri-når-sitter-fast-i-vriene-ord-kan-munnen-hjelpe-men-når-sitter-fast-i-sorg-er-det-slekten-skal
En konservativ er et menneske som sitter og tenker. Mest sitter. -Woodrow Wilson
en-konservativ-er-et-menneske-som-sitter-og-tenker-mest-sitter
En mann som har vært sin mors ubetingede favoritt, bevarer hele livet en følelse av å være en erobrer, en følelse av suksess som ofte virkelig fører til suksess. -Mor og sønn
en-mann-som-har-vært-mors-ubetingede-favoritt-bevarer-hele-livet-følelse-av-å-være-erobrer-følelse-av-suksess-som-ofte-virkelig-fører-til
Kloke barn blir ofte klovner. -Barn
kloke-barn-blir-ofte-klovner