Et planlagt liv er et dødt liv.


et-planlagt-liv-er-et-dødt-liv
planleggingetplanlagtliveretdødtlivet planlagtplanlagt livliv erer etet dødtdødt livet planlagt livplanlagt liv erliv er eter et dødtet dødt livet planlagt liv erplanlagt liv er etliv er et dødter et dødt livet planlagt liv er etplanlagt liv er et dødtliv er et dødt liv

Det var ingen lett beslutning å skulle rive opp en hel epoke, ikke bare i mitt liv, men også i en annens liv, og for så vidt også i min sønns liv. -Dag Solstad
det-var-ingen-lett-beslutning-å-skulle-rive-opp-hel-epoke-ikke-bare-i-mitt-liv-men-også-i-annens-liv-og-for-så-vidt-også-i-min-sønns-liv
Et liv uten drømmer, mål og håp, er et tomt liv. -Livet
et-liv-uten-drømmer-mål-og-håp-er-et-tomt-liv
Husk: alt liv må dø. Først gjennom støvets porter vil vi nå det evige liv. Den vei må alle gå. -William Shakespeare
husk-alt-liv-må-dø-først-gjennom-støvets-porter-vil-vi-nå-det-evige-liv-den-vei-må-alle-gå
Et vel anvendt liv er et langt liv. -Livet
et-vel-anvendt-liv-er-et-langt-liv
Et liv brukt på å gjøre feil er bedre enn et liv brukt på ingenting. -George Bernard Shaw
et-liv-brukt-på-å-gjøre-feil-er-bedre-enn-et-liv-brukt-på-ingenting