Et null er ingenting, men når det blir mange av dem, blir det farlig.


et-null-er-ingenting-men-når-det-blir-mange-av-dem-blir-det-farlig
nulletnulleringentingmennårdetblirmangeavdemfarliget nullnull erer ingentingmen nårnår detdet blirblir mangemange avav demblir detdet farliget null ernull er ingentingmen når detnår det blirdet blir mangeblir mange avmange av demblir det farliget null er ingentingmen når det blirnår det blir mangedet blir mange avblir mange av demmen når det blir mangenår det blir mange avdet blir mange av dem

Livet blir vanskeligere for oss når vi lever for andre, men det blir også rikere og lykkeligere. -Seg selv og andre
livet-blir-vanskeligere-for-oss-når-vi-lever-for-andre-men-det-blir-også-rikere-og-lykkeligere
Og alle drømmene vi hadde, blir det ingenting av De blir med meg til jeg forsvinner en dag -Øyvind Sauvik
og-alle-drømmene-vi-hadde-blir-det-ingenting-av-de-blir-med-meg-til-jeg-forsvinner-dag
Når gjøken galer fra bar kvist, blir ingen trist - men galer den fra løvrik gren, blir det angst og mén. -Fugler
når-gjøken-galer-fra-bar-kvist-blir-ingen-trist-men-galer-den-fra-løvrik-gren-blir-det-angst-og-mén
Ingenting er så yndig som det første stevnemøte. Men det blir jo dessverre så sjelden bare med det ene. -George S. Kaufman
ingenting-er-så-yndig-som-det-første-stevnemøte-men-det-blir-jo-dessverre-så-sjelden-bare-med-det-ene
Ingenting, svarer hun kort. - Det er jo så at hun ingenting gjør. Hun bare går her, gjør ingenting og blir ingenting, mens livet ruller forbi etsteds langt borte, sønnenfor. -Cora Sandel
ingenting-svarer-hun-kort-det-er-jo-så-at-hun-ingenting-gjør-hun-bare-går-her-gjør-ingenting-og-blir-ingenting-mens-livet-ruller-forbi-etsteds
Arve, sier farmor og smiler. Er du her. Ja, sier Arve. Så blir de stående og se på hverandre. Det er veldig mange år mellom dem. Det er det eneste det er mellom dem. -Tore Renberg
arve-sier-farmor-og-smiler-er-du-her-ja-sier-arve-så-blir-stående-og-se-på-hverandre-det-er-veldig-mange-år-mellom-dem-det-er-det-eneste-det