Et middelmådig talent gjør livet mer behagelig.


et-middelmådig-talent-gjør-livet-mer-behagelig
iris murdochetmiddelmådigtalentgjørlivetmerbehageliget middelmådigmiddelmådig talenttalent gjørgjør livetlivet mermer behageliget middelmådig talentmiddelmådig talent gjørtalent gjør livetgjør livet merlivet mer behageliget middelmådig talent gjørmiddelmådig talent gjør livettalent gjør livet mergjør livet mer behageliget middelmådig talent gjør livetmiddelmådig talent gjør livet mertalent gjør livet mer behagelig

I utenrikspolitikk handler mange etter prinsippet: Juks ved utdelingen av kortene, så føles ærlighet under spillet mye mer behagelig. -Politikk
i-utenrikspolitikk-handler-mange-etter-prinsippet-juks-ved-utdelingen-av-kortene-så-føles-ærlighet-under-spillet-mye-mer-behagelig
Penger kan ikke kjøpe deg lykke, men det gir deg en mer behagelig form for ulykke. -Penger og økonomi
penger-kan-ikke-kjøpe-deg-lykke-men-det-gir-deg-mer-behagelig-form-for-ulykke
Ettertenksomhet gjør ofte livet surt. Vi burde handle mer, tenke mindre og slutte med å betrakte vårt eget liv. -Etterpåklokskap
ettertenksomhet-gjør-ofte-livet-surt-vi-burde-handle-mer-tenke-mindre-og-slutte-med-å-betrakte-vårt-eget-liv
Du gjør alle farger sterkere, all skjønnhet vakrere, all glede dypere. Jeg elsker deg mer enn livet, min skjønne, mitt under. -Duff Cooper
du-gjør-alle-farger-sterkere-all-skjønnhet-vakrere-all-glede-dypere-jeg-elsker-deg-mer-enn-livet-min-skjønne-mitt-under
Hva du enn gjør her i livet, så gjør ditt best - men glem ikke at ingen er uerstattelig. -Livet
hva-du-enn-gjør-her-i-livet-så-gjør-ditt-best-men-glem-ikke-at-ingen-er-uerstattelig