Et menneske uten karakter er som en blomst uten duft.


et-menneske-uten-karakter-er-som-blomst-uten-duft
karakteretmenneskeutenkarakterersomblomstduftet menneskemenneske utenuten karakterkarakter erer somsom enen blomstblomst utenuten duftet menneske utenmenneske uten karakteruten karakter erkarakter er somer som ensom en blomsten blomst utenblomst uten duftet menneske uten karaktermenneske uten karakter eruten karakter er somkarakter er som ener som en blomstsom en blomst utenen blomst uten duftet menneske uten karakter ermenneske uten karakter er somuten karakter er som enkarakter er som en blomster som en blomst utensom en blomst uten duft

Den som er uten karakter, er ikke et menneske, men en ting. -Karakter
den-som-er-uten-karakter-er-ikke-et-menneske-men-ting
Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
Kjærlighet uten sjalusi ville være som gulasj uten paprika. -Sjalusi
kjærlighet-uten-sjalusi-ville-være-som-gulasj-uten-paprika
Den som søker en venn uten feil, blir uten noen. -Venn
den-som-søker-venn-uten-feil-blir-uten-noen
Å skape uten å gi det videre er like meningsløst som å tale uten at noen hører på. -Skape
Å-skape-uten-å-gi-det-videre-er-like-meningsløst-som-å-tale-uten-at-noen-hører-på