Et menneske som aldri får nok, har aldri noen ting.


et-menneske-som-aldri-får-nok-har-aldri-noen-ting
noketmenneskesomaldrifårnokharnoentinget menneskemenneske somsom aldrialdri fårfår nokhar aldrialdri noennoen tinget menneske sommenneske som aldrisom aldri fåraldri får nokhar aldri noenaldri noen tinget menneske som aldrimenneske som aldri fårsom aldri får nokhar aldri noen tinget menneske som aldri fårmenneske som aldri får nok

Vær takknemlig for det du har, så vil du ende opp med å få mer. Hvis du konsentrerer deg om hva du ikke har, vil du aldri, aldri få nok. -Oprah Winfrey
vær-takknemlig-for-det-du-har-så-vil-du-ende-opp-med-å-få-mer-hvis-du-konsentrerer-deg-om-hva-du-ikke-har-vil-du-aldri-aldri-få-nok
Jeg ville aldri kjøpt noen verdens ting av en selger som møtte meg med shorts og hvite sokker. -Kikki Sørum
jeg-ville-aldri-kjøpt-noen-verdens-ting-av-selger-som-møtte-meg-med-shorts-og-hvite-sokker
Det man savner i barndommen, får man aldri siden nok av. -Tove Ditlevsen
det-man-savner-i-barndommen-får-man-aldri-siden-nok-av
Betro deg aldri til et menneske, for et menneske kan ikke forstå et annet menneske. -Amalie Skram
betro-deg-aldri-til-et-menneske-for-et-menneske-kan-ikke-forstå-et-annet-menneske