Et menneske kan ikke ha det bra uten sitt eget samtykke.


et-menneske-kan-ikke-det-bra-uten-sitt-eget-samtykke
menneskeetmenneskekanikkedetbrautensittegetsamtykkeet menneskemenneske kankan ikkeikke haha detdet brabra utenuten sittsitt egeteget samtykkeet menneske kanmenneske kan ikkekan ikke haikke ha detha det bradet bra utenbra uten sittuten sitt egetsitt eget samtykkeet menneske kan ikkemenneske kan ikke hakan ikke ha detikke ha det braha det bra utendet bra uten sittbra uten sitt egetuten sitt eget samtykkeet menneske kan ikke hamenneske kan ikke ha detkan ikke ha det braikke ha det bra utenha det bra uten sittdet bra uten sitt egetbra uten sitt eget samtykke

Ingen kan få deg til å føle deg mindreverdig uten ditt eget samtykke. -Eleanor Roosevelt
ingen-kan-få-deg-til-å-føle-deg-mindreverdig-uten-ditt-eget-samtykke
Det er flott med nyttårsforsetter! Det er da veldig bra at folk én gang i året forstår at de har makt over sitt eget liv. -Forsett
det-er-flott-med-nyttårsforsetter-det-er-da-veldig-bra-at-folk-én-gang-i-året-forstår-at-har-makt-over-sitt-eget-liv
Å ta ansvaret for sitt eget liv er å slutte å skylde på andre. Det er å gi seg selv ros, klapp og klem når du har gjort det bra, i stedet for å søke bekreftelse hos andre. -Anne Grete Preus
Å-ta-ansvaret-for-sitt-eget-liv-er-å-slutte-å-skylde-på-andre-det-er-å-gi-seg-selv-ros-klapp-og-klem-når-du-har-gjort-det-bra-i-stedet-for-å
Et menneske kan leve uten syn, en blind er også et menneske. Men blir man ikke sett, da er man ingenting. -Oppmerksomhet
et-menneske-kan-leve-uten-syn-blind-er-også-et-menneske-men-blir-man-ikke-sett-da-er-man-ingenting
Uten et mål og innsats for å nå det, kan ikke noe menneske leve. -Mål
uten-et-mål-og-innsats-for-å-nå-det-kan-ikke-noe-menneske-leve