Et menneske er utgangspunktet for sine handlinger.


et-menneske-er-utgangspunktet-for-sine-handlinger
handlingetmenneskeerutgangspunktetforsinehandlingeret menneskemenneske erer utgangspunktetutgangspunktet forsine handlingeret menneske ermenneske er utgangspunkteter utgangspunktet forutgangspunktet for sinefor sine handlingeret menneske er utgangspunktetmenneske er utgangspunktet forer utgangspunktet for sineutgangspunktet for sine handlingeret menneske er utgangspunktet formenneske er utgangspunktet for sineer utgangspunktet for sine handlinger

Også ord er handlinger, og et av hovedpunktene for et skrivende menneske i dag er å få ordene til å bety noe igjen. -Ord og handling
også-ord-er-handlinger-og-et-av-hovedpunktene-for-et-skrivende-menneske-i-dag-er-å-få-ordene-til-å-bety-noe-igjen
Hvis et menneske får oppfylt halvparten av sine ønsker, dobler det sine bekymringer -Benjamin Franklin
hvis-et-menneske-får-oppfylt-halvparten-av-sine-ønsker-dobler-det-sine-bekymringer
Mennesker som er tilbøyelige til å tenke over sine handlinger, blir gjerne alvorlig stemt når de står foran et oppbrudd eller en viktig forandring i livet. -Leo Tolstoj
mennesker-som-er-tilbøyelige-til-å-tenke-over-sine-handlinger-blir-gjerne-alvorlig-stemt-når-står-foran-et-oppbrudd-eller-viktig-forandring-i
Mot er den dyd som kan stimulere de milliarder udrømte drømmer, utenkte tanker, ikke-følte følelser, ikke-skapt kunnskap og ugjorte handlinger som bor inne i hvert eneste menneske. -Mot
mot-er-den-dyd-som-kan-stimulere-milliarder-udrømte-drømmer-utenkte-tanker-ikke-følte-følelser-ikke-skapt-kunnskap-og-ugjorte-handlinger-som-bor
Intet menneske hykler i sine nytelser. -Nytelse
intet-menneske-hykler-i-sine-nytelser
Kvart menneske har sine stunder i tvil, og dess større menneske, dess større stunder. -Tvil
kvart-menneske-har-sine-stunder-i-tvil-og-dess-større-menneske-dess-større-stunder