Et menneske er størst når det kneler.


et-menneske-er-størst-når-det-kneler
blaise pascaletmenneskeerstørstnårdetkneleret menneskemenneske erer størststørst nårnår detdet kneleret menneske ermenneske er størster størst nårstørst når detnår det kneleret menneske er størstmenneske er størst nårer størst når detstørst når det kneleret menneske er størst nårmenneske er størst når deter størst når det kneler

Når nøden er størst, er hjelpen nærmest borte. -Nils-Fredrik Nielsen
når-nøden-er-størst-er-hjelpen-nærmest-borte
Slik sjarm et menneske har, når menneske det er! -Sjarm
slik-sjarm-et-menneske-har-når-menneske-det-er
En tragedie er, som du vet, når det går et stort menneske dårlig. I motsetning til komedie, som er når det går et dårlig menneske godt. -Karl Ove Knausgård
en-tragedie-er-som-du-vet-når-det-går-et-stort-menneske-dårlig-i-motsetning-til-komedie-som-er-når-det-går-et-dårlig-menneske-godt
Når et menneske er blitt gammelt, må det utrette mer enn når det er ungt. -Johann Wolfgang von Goethe
når-et-menneske-er-blitt-gammelt-må-det-utrette-mer-enn-når-det-er-ungt
Et menneske gir lite når det bare gir av det det eier. Men det gir meget når det byr på seg selv. -Gi
et-menneske-gir-lite-når-det-bare-gir-av-det-det-eier-men-det-gir-meget-når-det-byr-på-seg-selv
Betro deg aldri til et menneske, for et menneske kan ikke forstå et annet menneske. -Amalie Skram
betro-deg-aldri-til-et-menneske-for-et-menneske-kan-ikke-forstå-et-annet-menneske