Et menneske er så mye verd som det regner seg selv for.


et-menneske-er-så-mye-verd-som-det-regner-seg-selv-for
françois rabelaisetmenneskeermyeverdsomdetregnersegselvforet menneskemenneske erer såså myemye verdverd somsom detdet regnerregner segseg selvselv foret menneske ermenneske er såer så myeså mye verdmye verd somverd som detsom det regnerdet regner segregner seg selvseg selv foret menneske er såmenneske er så myeer så mye verdså mye verd sommye verd som detverd som det regnersom det regner segdet regner seg selvregner seg selv foret menneske er så myemenneske er så mye verder så mye verd somså mye verd som detmye verd som det regnerverd som det regner segsom det regner seg selvdet regner seg selv for

Gal er den som regner seg selv for forstandig og innbiller seg at de dåraktige ikke er av samme slag som en selv. -Carlos Ruiz Zafón
gal-er-den-som-regner-seg-selv-for-forstandig-og-innbiller-seg-at-dåraktige-ikke-er-av-samme-slag-som-selv
Den som lever bare for seg selv, avskyr ikke noe så mye som det å være alene med seg selv. -Blaise Pascal
den-som-lever-bare-for-seg-selv-avskyr-ikke-noe-så-mye-som-det-å-være-alene-med-seg-selv
Et problem som det ikke er verd å be for, er ikke verd å bekymre seg for. -Glen Wheeler
et-problem-som-det-ikke-er-verd-å-be-for-er-ikke-verd-å-bekymre-seg-for
Mellom menneske og menneske er dette det høyeste. Disippelen er anledning til at læreren forstår seg selv, læreren er anledning til at disippelen forstår seg selv. -Lærer
mellom-menneske-og-menneske-er-dette-det-høyeste-disippelen-er-anledning-til-at-læreren-forstår-seg-selv-læreren-er-anledning-til-at-disippelen
Hvis foreldrene gjør for mye for sine barn, vil ikke barna gjøre særlig mye for seg selv. -Elbert Hubbard
hvis-foreldrene-gjør-for-mye-for-sine-barn-vil-ikke-barna-gjøre-særlig-mye-for-seg-selv
Et menneske har aldri for mye tid til seg selv, eller for lite å gjøre. Hadde jeg hatt en liten sønn, ville jeg døpt ham Ingenting-å-gjøre, han skulle ikke gjort noe. -Charles Lamb
et-menneske-har-aldri-for-mye-tid-til-seg-selv-eller-for-lite-å-gjøre-hadde-jeg-hatt-liten-sønn-ville-jeg-døpt-ham-ingenting-å-gjøre-han