Et måltid uten vin er som en dag uten sol.


et-måltid-uten-vin-er-som-dag-uten-sol
vinetmåltidutenvinersomdagsolet måltidmåltid utenuten vinvin erer somsom enen dagdag utenuten solet måltid utenmåltid uten vinuten vin ervin er somer som ensom en dagen dag utendag uten solet måltid uten vinmåltid uten vin eruten vin er somvin er som ener som en dagsom en dag utenen dag uten solet måltid uten vin ermåltid uten vin er somuten vin er som envin er som en dager som en dag utensom en dag uten sol

Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
Ingen påske uten et lass med bøker, sol fra skyfri himmel, knopper som brister - og en hånd å holde i. -Roald Øyen
ingen-påske-uten-et-lass-med-bøker-sol-fra-skyfri-himmel-knopper-som-brister-og-hånd-å-holde-i
Ungdom er beruselse uten vin. -Ungdom
ungdom-er-beruselse-uten-vin
Jeg dvelte så ofte ved slike smilende liljetjern Og kveldende sol uten like smeltet mitt viljejern. -Herman Wildenvey
jeg-dvelte-så-ofte-ved-slike-smilende-liljetjern-og-kveldende-sol-uten-like-smeltet-mitt-viljejern