Et liv uten meningsutveksling er uverdig for mennesket.


et-liv-uten-meningsutveksling-er-uverdig-for-mennesket
sokratesetlivutenmeningsutvekslingeruverdigformennesketet livliv utenuten meningsutvekslingmeningsutveksling erer uverdiguverdig foret liv utenliv uten meningsutvekslinguten meningsutveksling ermeningsutveksling er uverdiger uverdig foruverdig for mennesketet liv uten meningsutvekslingliv uten meningsutveksling eruten meningsutveksling er uverdigmeningsutveksling er uverdig forer uverdig for mennesketet liv uten meningsutveksling erliv uten meningsutveksling er uverdiguten meningsutveksling er uverdig formeningsutveksling er uverdig for mennesket

Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
Et liv uten drømmer, mål og håp, er et tomt liv. -Livet
et-liv-uten-drømmer-mål-og-håp-er-et-tomt-liv
Et ekteskap i terrorbalanse er altfor uverdig. -Sossen Krohg
et-ekteskap-i-terrorbalanse-er-altfor-uverdig
Et demokrati er en stat hvor fri meningsutveksling ikke ender med begravelse. -Demokrati
et-demokrati-er-stat-hvor-fri-meningsutveksling-ikke-ender-med-begravelse