Et liv uten drømmer, mål og håp, er et tomt liv.


et-liv-uten-drømmer-mål-og-håp-er-et-tomt-liv
livetetlivutendrømmermåloghåperettomtlivet livliv utenuten drømmermål ogog håper etet tomttomt livet liv utenliv uten drømmermål og håper et tomtet tomt livet liv uten drømmerer et tomt liv

Lidenskapelig hat kan gi mening og formål i et tomt liv. -Eric Hoffer
lidenskapelig-hat-kan-gi-mening-og-formål-i-et-tomt-liv
Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Det var ingen lett beslutning å skulle rive opp en hel epoke, ikke bare i mitt liv, men også i en annens liv, og for så vidt også i min sønns liv. -Dag Solstad
det-var-ingen-lett-beslutning-å-skulle-rive-opp-hel-epoke-ikke-bare-i-mitt-liv-men-også-i-annens-liv-og-for-så-vidt-også-i-min-sønns-liv
Vi er av samme stoff som drømmer veves av; vårt lille liv er omringet av søvn. -William Shakespeare
vi-er-av-samme-stoff-som-drømmer-veves-av-vårt-lille-liv-er-omringet-av-søvn
Et liv uten meningsutveksling er uverdig for mennesket. -Sokrates
et-liv-uten-meningsutveksling-er-uverdig-for-mennesket