Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred.


et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
carl petter fröhlingetlivutenbøkerersombarndomeventyrungdomkjærlighetalderdomfredet livliv utenuten bøkerbøker erer somsom enen barndombarndom utenuten eventyren ungdomungdom utenuten kjærligheten alderdomalderdom utenuten fredet liv utenliv uten bøkeruten bøker erbøker er somer som ensom en barndomen barndom utenbarndom uten eventyren ungdom utenungdom uten kjærligheten alderdom utenalderdom uten fredet liv uten bøkerliv uten bøker eruten bøker er sombøker er som ener som en barndomsom en barndom utenen barndom uten eventyren ungdom uten kjærligheten alderdom uten fredet liv uten bøker erliv uten bøker er somuten bøker er som enbøker er som en barndomer som en barndom utensom en barndom uten eventyr

Kjærlighet uten sjalusi ville være som gulasj uten paprika. -Sjalusi
kjærlighet-uten-sjalusi-ville-være-som-gulasj-uten-paprika
Det kan finnes fred uten glede, og glede uten fred, men de to sammen skaper lykke. -Fred
det-kan-finnes-fred-uten-glede-og-glede-uten-fred-men-to-sammen-skaper-lykke
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
Den som søker en venn uten feil, blir uten noen. -Venn
den-som-søker-venn-uten-feil-blir-uten-noen