Et liv brukt på å gjøre feil er bedre enn et liv brukt på ingenting.


et-liv-brukt-på-å-gjøre-feil-er-bedre-enn-et-liv-brukt-på-ingenting
george bernard shawetlivbruktgjørefeilerbedreennetingentinget livliv bruktbrukt påå gjøregjøre feilfeil erer bedrebedre ennenn etet livliv bruktbrukt påpå ingentinget liv bruktliv brukt påbrukt på åpå å gjøreå gjøre feilgjøre feil erfeil er bedreer bedre ennbedre enn etenn et livet liv bruktliv brukt påbrukt på ingentinget liv brukt påliv brukt på åbrukt på å gjørepå å gjøre feilå gjøre feil ergjøre feil er bedrefeil er bedre enner bedre enn etbedre enn et livenn et liv bruktet liv brukt påliv brukt på ingentinget liv brukt på åliv brukt på å gjørebrukt på å gjøre feilpå å gjøre feil erå gjøre feil er bedregjøre feil er bedre ennfeil er bedre enn eter bedre enn et livbedre enn et liv bruktenn et liv brukt pået liv brukt på ingenting

Ingenting er bedre enn ungkarens liv. -Ungkar
ingenting-er-bedre-enn-ungkarens-liv
Statistikk er tall brukt som argumenter. -Statistikk
statistikk-er-tall-brukt-som-argumenter
Det er bedre å dø enn å leve et mekanisk liv som en repetisjon av repetisjoner. -D. H. Lawrence
det-er-bedre-å-dø-enn-å-leve-et-mekanisk-liv-som-repetisjon-av-repetisjoner
Ideer er som luft. De blir aldri brukt opp. -Helén Vikstvedt
ideer-er-som-luft-de-blir-aldri-brukt-opp
Alt eg skriv, skal bli brukt mot meg. -Forfatter
alt-eg-skriv-skal-bli-brukt-mot-meg
Æ har brukt de fine orda, hvis du snur dæ, ser du spora. -Ord
Æ-har-brukt-fine-orda-hvis-du-snur-dæ-du-spora