Et land uten bordeller er som et hus uten toaletter.


et-land-uten-bordeller-er-som-et-hus-uten-toaletter
prostitusjonetlandutenbordellerersomethustoaletteret landuten bordellerbordeller erer somsom etet hushus utenuten toaletteret land utenland uten bordelleruten bordeller erbordeller er somer som etsom et huset hus utenhus uten toaletteret land uten bordellerland uten bordeller eruten bordeller er sombordeller er som eter som et hussom et hus utenet hus uten toaletteret land uten bordeller erland uten bordeller er somuten bordeller er som etbordeller er som et huser som et hus utensom et hus uten toaletter

Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
Den som søker en venn uten feil, blir uten noen. -Venn
den-som-søker-venn-uten-feil-blir-uten-noen
Kjærlighet uten sjalusi ville være som gulasj uten paprika. -Sjalusi
kjærlighet-uten-sjalusi-ville-være-som-gulasj-uten-paprika
Å skape uten å gi det videre er like meningsløst som å tale uten at noen hører på. -Skape
Å-skape-uten-å-gi-det-videre-er-like-meningsløst-som-å-tale-uten-at-noen-hører-på