Et kunstverk skal være sett av et barn og malt av en voksen.


et-kunstverk-skal-være-sett-av-et-barn-og-malt-av-voksen
odd nerdrumetkunstverkskalværesettavetbarnogmaltvoksenet kunstverkkunstverk skalskal værevære settsett avav etet barnbarn ogog maltmalt avav enen voksenet kunstverk skalkunstverk skal væreskal være settvære sett avsett av etav et barnet barn ogbarn og maltog malt avmalt av enav en voksenet kunstverk skal værekunstverk skal være settskal være sett avvære sett av etsett av et barnav et barn oget barn og maltbarn og malt avog malt av enmalt av en voksenet kunstverk skal være settkunstverk skal være sett avskal være sett av etvære sett av et barnsett av et barn ogav et barn og maltet barn og malt avbarn og malt av enog malt av en voksen

Alltid å være lite barn, det er å være virkelig voksen. -Voksen
alltid-å-være-lite-barn-det-er-å-være-virkelig-voksen
Et kunstverk er en flik av skaperverket sett gjennom et temperament. -Kunst
et-kunstverk-er-flik-av-skaperverket-sett-gjennom-et-temperament
Det er ikke noe ålreit å være barn. Ingen tar deg på alvor. Jeg var sikker på at det var bedre å være voksen - og jeg fikk rett! -Barn
det-er-ikke-noe-ålreit-å-være-barn-ingen-tar-deg-på-alvor-jeg-var-sikker-på-at-det-var-bedre-å-være-voksen-og-jeg-fikk-rett
Barn lyser sannelig opp i hjemmet. Har du noen gang sett et barn under tolv slå av en lysbryter? -Ukjent
barn-lyser-sannelig-opp-i-hjemmet-har-du-noen-gang-sett-et-barn-under-tolv-slå-av-lysbryter
Voksen for sorgen er enhver. Voksen for lykken er bare den sterke. -Lykke
voksen-for-sorgen-er-enhver-voksen-for-lykken-er-bare-den-sterke
Har du det kjipt, sett deg ned på en sofa, og nei, du skal ikke være på ditt beste når du sitter på sofaen. -Kadra Yusuf
har-du-det-kjipt-sett-deg-ned-på-sofa-og-nei-du-skal-ikke-være-på-ditt-beste-når-du-sitter-på-sofaen