Et kunstverk er en flik av skaperverket sett gjennom et temperament.


et-kunstverk-er-flik-av-skaperverket-sett-gjennom-et-temperament
kunstetkunstverkerflikavskaperverketsettgjennomettemperamentet kunstverkkunstverk erer enen flikflik avav skaperverketskaperverket settsett gjennomgjennom etet temperamentet kunstverk erkunstverk er ener en fliken flik avflik av skaperverketav skaperverket settskaperverket sett gjennomsett gjennom etgjennom et temperamentet kunstverk er enkunstverk er en fliker en flik aven flik av skaperverketflik av skaperverket settav skaperverket sett gjennomskaperverket sett gjennom etsett gjennom et temperamentet kunstverk er en flikkunstverk er en flik aver en flik av skaperverketen flik av skaperverket settflik av skaperverket sett gjennomav skaperverket sett gjennom etskaperverket sett gjennom et temperament

Et kunstverk skal være sett av et barn og malt av en voksen. -Odd Nerdrum
et-kunstverk-skal-være-sett-av-et-barn-og-malt-av-voksen
Hver morgen får jeg Berlingeren på sengen. Og så snart jeg har gått gjennom dødsannonsene og sett at mitt navn ikke er der, så står jeg opp! -Povl Sabroe
hver-morgen-får-jeg-berlingeren-på-sengen-og-så-snart-jeg-har-gått-gjennom-dødsannonsene-og-sett-at-mitt-navn-ikke-er-der-så-står-jeg-opp
Det er av stor betydning å behandle hvert menneske etter dets natur og temperament. -Seg selv og andre
det-er-av-stor-betydning-å-behandle-hvert-menneske-etter-dets-natur-og-temperament
Hjernen kan oppfinne lover for blodet, men et hett temperament hopper over en kald paragraf. -William Shakespeare
hjernen-kan-oppfinne-lover-for-blodet-men-et-hett-temperament-hopper-over-kald-paragraf
Elinor holdt det for klokest å la emnet falle. Hun kjente sin søsters temperament. -Søster
elinor-holdt-det-for-klokest-å-emnet-falle-hun-kjente-søsters-temperament
Nå har vi sett målet fra siden, ovenfra og bakfra. En slik skåring burde vi også fått sett nedenfra! -Fotball
nå-har-vi-sett-målet-fra-siden-ovenfra-og-bakfra-en-slik-skåring-burde-vi-også-fått-sett-nedenfra