Et kristent folk er ikke det samme som et folk av dydsmønstre.


et-kristent-folk-er-ikke-det-samme-som-et-folk-av-dydsmønstre
georges bernanosetkristentfolkerikkedetsammesometavdydsmønstreet kristentkristent folkfolk erer ikkeikke detdet sammesamme somsom etet folkfolk avav dydsmønstreet kristent folkkristent folk erfolk er ikkeer ikke detikke det sammedet samme somsamme som etsom et folket folk avfolk av dydsmønstreet kristent folk erkristent folk er ikkefolk er ikke deter ikke det sammeikke det samme somdet samme som etsamme som et folksom et folk avet folk av dydsmønstreet kristent folk er ikkekristent folk er ikke detfolk er ikke det sammeer ikke det samme somikke det samme som etdet samme som et folksamme som et folk avsom et folk av dydsmønstre

Det er tre typer mennesker som er kreative: Fulle folk, forelska folk, og fattige folk. -Tore Renberg
det-er-tre-typer-mennesker-som-er-kreative-fulle-folk-forelska-folk-og-fattige-folk
Vi må skille mellom folk og politikere, det er ikke helt det samme. -Politiker
vi-må-skille-mellom-folk-og-politikere-det-er-ikke-helt-det-samme
Folk som lærer for å leve, har annerledes hastverk enn folk som lever for å lære. -Lære
folk-som-lærer-for-å-leve-har-annerledes-hastverk-enn-folk-som-lever-for-å-lære
Det viktigste er ikke å nå ut til folk, men å nå inn til folk. -Møte mellom mennesker
det-viktigste-er-ikke-å-nå-ut-til-folk-men-å-nå-inn-til-folk
Alle går rundt med drømmen. Se på folk i fylla. Da tyter det fram - den personen folk har inni seg og som de aldri får løftet fram i det daglige. -Tove Nilsen
alle-går-rundt-med-drømmen-se-på-folk-i-fylla-da-tyter-det-fram-den-personen-folk-har-inni-seg-og-som-aldri-får-løftet-fram-i-det-daglige