Et hus uten bøker er som et legeme uten sjel.


et-hus-uten-bøker-er-som-et-legeme-uten-sjel
marcus tullius ciceroethusutenbøkerersometlegemesjelet hushus utenuten bøkerbøker erer somsom etet legemelegeme utenuten sjelet hus utenhus uten bøkeruten bøker erbøker er somer som etsom et legemeet legeme utenlegeme uten sjelet hus uten bøkerhus uten bøker eruten bøker er sombøker er som eter som et legemesom et legeme utenet legeme uten sjelet hus uten bøker erhus uten bøker er somuten bøker er som etbøker er som et legemeer som et legeme utensom et legeme uten sjel

Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Et land uten bordeller er som et hus uten toaletter. -Prostitusjon
et-land-uten-bordeller-er-som-et-hus-uten-toaletter
Bøker trenger barnas fantasi, det er sant. Men det er enda mer sant at barnas fantasi har behov for bøker for å kunne leve uten bøker. -Astrid Lindgren
bøker-trenger-barnas-fantasi-det-er-sant-men-det-er-enda-mer-sant-at-barnas-fantasi-har-behov-for-bøker-for-å-kunne-leve-uten-bøker
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
Ingen påske uten et lass med bøker, sol fra skyfri himmel, knopper som brister - og en hånd å holde i. -Roald Øyen
ingen-påske-uten-et-lass-med-bøker-sol-fra-skyfri-himmel-knopper-som-brister-og-hånd-å-holde-i
Blant de største oppfinnelsene som menneskeånden har gjort i nyere tid, står etter min mening kunsten å bedømme bøker uten å ha lest dem. -Georg Christoph Lichtenberg
blant-største-oppfinnelsene-som-menneskeånden-har-gjort-i-nyere-tid-står-etter-min-mening-kunsten-å-bedømme-bøker-uten-å-lest-dem