Et hjem er der, hvor deilig rom for fem er, skjønt der blant fiender tykkes trangt for to.


et-hjem-er-der-hvor-deilig-rom-for-fem-er-skjønt-der-blant-fiender-tykkes-trangt-for-to
henrik ibsenethjemerderhvordeiligromforfemerskjøntderblantfiendertykkestrangttoet hjemhjem erer derdeilig romrom forfem erskjønt derder blantblant fienderfiender tykkestykkes trangttrangt foret hjem erhjem er derhvor deilig romdeilig rom forrom for femfor fem erskjønt der blantder blant fienderblant fiender tykkesfiender tykkes trangttykkes trangt foret hjem er derhvor deilig rom fordeilig rom for femrom for fem erskjønt der blant fienderder blant fiender tykkesblant fiender tykkes trangtfiender tykkes trangt forhvor deilig rom for femdeilig rom for fem erskjønt der blant fiender tykkesder blant fiender tykkes trangtblant fiender tykkes trangt for

Et hjem er sjelden der hvor de store menneskelige begivenheter velger å utspille seg. -Paul Nizan
et-hjem-er-sjelden-der-hvor-store-menneskelige-begivenheter-velger-å-utspille-seg
Det var vakkert fordi det var et godt, fredfylt hjem. Det var lett å leve der. Alt som ville skapt bitterhet og hat andre steder, ble glattet ut med mildhet der. Det skal være slik i et hjem. -Selma Lagerlöf
det-var-vakkert-fordi-det-var-et-godt-fredfylt-hjem-det-var-lett-å-leve-der-alt-som-ville-skapt-bitterhet-og-hat-andre-steder-ble-glattet-ut-med
Hvor mange føler seg hjemme i en debattkultur der harde argumenter, skarp sarkasme og skuddsikre vester er blant idealene? -Diskusjon
hvor-mange-føler-seg-hjemme-i-debattkultur-der-harde-argumenter-skarp-sarkasme-og-skuddsikre-vester-er-blant-idealene
Der hvor det er barn, der er den gylne tid. -Barn
der-hvor-det-er-barn-der-er-den-gylne-tid
Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg. -Peter Egge
det-er-bare-ett-sted-som-er-et-virkelig-hjem-og-det-er-der-hvor-et-menneske-føler-seg-helt-trygg
Der det er rom for forvirring, er det rom for nye tanker. -Erik Lerdahl
der-det-er-rom-for-forvirring-er-det-rom-for-nye-tanker