Et forhold er noe to mennesker har mens de venter på noe bedre.


et-forhold-er-noe-to-mennesker-har-mens-venter-på-noe-bedre
parforholdetforholdernoetomenneskerharmensventerbedreet forholdforhold erer noemennesker harhar mensmens dede venterventer påpå noenoe bedreet forhold erforhold er noenoe to menneskermennesker har menshar mens demens de venterde venter påventer på noepå noe bedreet forhold er noeer noe to menneskernoe to mennesker harmennesker har mens dehar mens de ventermens de venter påde venter på noeventer på noe bedreforhold er noe to menneskerer noe to mennesker harnoe to mennesker har mensmennesker har mens de venterhar mens de venter påmens de venter på noede venter på noe bedre

Kan noe være mer forlatt enn et venteværelse der ingen lenger venter på noen eller noe? -Vente
kan-noe-være-mer-forlatt-enn-et-venteværelse-der-ingen-lenger-venter-på-noen-eller-noe
Travelt opptatte mennesker har bestandig tid til alt, mens folk med mye fritid ikke har tid til noe. -Travelhet
travelt-opptatte-mennesker-har-bestandig-tid-til-alt-mens-folk-med-mye-fritid-ikke-har-tid-til-noe
Det er så godt å være nær deg. Du gir meg noe, noe å kjenne på, noe å tro på, noe å leve på, noe å undre på, noe å lengte etter. -Ragnhild Bakke Waale
det-er-så-godt-å-være-nær-deg-du-gir-meg-noe-noe-å-kjenne-på-noe-å-tro-på-noe-å-leve-på-noe-å-undre-på-noe-å-lengte-etter
Om du er tålmodig og venter lenge nok, vil vanligvis noe skje, og det vil som regel være noe du ikke liker. -Tålmodighet
om-du-er-tålmodig-og-venter-lenge-nok-vil-vanligvis-noe-skje-og-det-vil-som-regel-være-noe-du-ikke-liker
Det finnes visstnok noe som er bedre enn sex, og sikkert også noe som er verre. Men det finnes ikke noe lignende. -Sex og erotikk
det-finnes-visstnok-noe-som-er-bedre-enn-sex-og-sikkert-også-noe-som-er-verre-men-det-finnes-ikke-noe-lignende
For enda en gang, hva er vel et menneske i naturen? Ingenting i forhold til det uendelige, alt i forhold til ingenting, noe imellom alt og ingenting. -Blaise Pascal
for-enda-gang-hva-er-vel-et-menneske-i-naturen-ingenting-i-forhold-til-det-uendelige-alt-i-forhold-til-ingenting-noe-imellom-alt-og-ingenting