Et forår farger jorden grønn, og atter er den ung og skjønn.


et-forår-farger-jorden-grønn-og-atter-er-den-ung-og-skjønn
arnulf Øverlandetforårfargerjordengrønnogattererdenungskjønnet forårforår fargerfarger jordenjorden grønnog atteratter erer denden ungung ogog skjønnet forår fargerforår farger jordenfarger jorden grønnog atter eratter er dener den ungden ung ogung og skjønnet forår farger jordenforår farger jorden grønnog atter er denatter er den unger den ung ogden ung og skjønnet forår farger jorden grønnog atter er den ungatter er den ung oger den ung og skjønn

Kom mai, du skjønne milde, gjør skogen atter grønn, og la ved bekk og kilde fiolen blomstre skjønn. -D. Jæger
kom-mai-du-skjønne-milde-gjør-skogen-atter-grønn-og-ved-bekk-og-kilde-fiolen-blomstre-skjønn
Viten er en snegl på jorden og bærer på et krinkelsnirkelhus av gammel kunnskap og ny og atter ny -Vitenskap
viten-er-snegl-på-jorden-og-bærer-på-et-krinkelsnirkelhus-av-gammel-kunnskap-og-ny-og-atter-ny
Jeg tror at naturen har sitt deiligste liv, når den blekner. Intet dør så vakkert som blader. I de varmeste, vakreste farger jorden eier, kler de seg. -Sigbjørn Obstfelder
jeg-tror-at-naturen-har-sitt-deiligste-liv-når-den-blekner-intet-dør-så-vakkert-som-blader-i-varmeste-vakreste-farger-jorden-eier-kler-seg
Jo, du er akkurat som alle andre unge menn på treogtyve år, - ung, kjekk og frisk, og samtidig temmelig grønn! -Fjodor Dostojevskij
jo-du-er-akkurat-som-alle-andre-unge-menn-på-treogtyve-år-ung-kjekk-og-frisk-og-samtidig-temmelig-grønn
Og hun er skjønn, mer skjønn enn ord for skjønnhet ... -William Shakespeare
og-hun-er-skjønn-mer-skjønn-enn-ord-for-skjønnhet