Et faktum er vanskelig å skjule - lykkes det på én kant, så tyter det ut på en annen.


et-faktum-er-vanskelig-å-skjule-lykkes-det-på-én-kant-så-tyter-det-ut-på-annen
cora sandeletfaktumervanskeligskjulelykkesdeténkanttyterutannenet faktumfaktum erer vanskeligvanskelig åå skjuleskjulelykkeslykkes detdet påén kantså tytertyter detdet utut påen annenet faktum erfaktum er vanskeliger vanskelig åvanskelig å skjuleå skjulelykkes detlykkes det pådet på énpå én kantså tyter dettyter det utdet ut påut på enpå en annenet faktum er vanskeligfaktum er vanskelig åer vanskelig å skjulevanskelig å skjulelykkes det pålykkes det på éndet på én kantså tyter det uttyter det ut pådet ut på enut på en annenet faktum er vanskelig åfaktum er vanskelig å skjuleer vanskelig å skjulelykkes det på énlykkes det på én kantså tyter det ut påtyter det ut på endet ut på en annen

Det sies at en kvinne må være dobbelt så dyktig som en mann for å lykkes. Men er det så vanskelig da? -Kvinner og karriere
det-sies-at-kvinne-må-være-dobbelt-så-dyktig-som-mann-for-å-lykkes-men-er-det-så-vanskelig-da
Det er ikke noe som er så vanskelig å utføre, har så liten sjanse til å lykkes, eller er så farlig å håndtere som innføringen av en ny tingenes tilstand. -Niccolò Machiavelli
det-er-ikke-noe-som-er-så-vanskelig-å-utføre-har-så-liten-sjanse-til-å-lykkes-eller-er-så-farlig-å-håndtere-som-innføringen-av-ny-tingenes
Han gjorde hva han kunne for å skjule det faktum at han ikke kunne hva han gjorde. -Gabriel Laub
han-gjorde-hva-han-kunne-for-å-skjule-det-faktum-at-han-ikke-kunne-hva-han-gjorde
Hvis du ikke lykkes ved første forsøk, omdefiner begrepet «å lykkes». -Ukjent
hvis-du-ikke-lykkes-ved-første-forsøk-omdefiner-begrepet-å-lykkes
Den som kommer på kant med søvnen, trekker alltid det korteste strå. -Søvn
den-som-kommer-på-kant-med-søvnen-trekker-alltid-det-korteste-strå