Et ensomt menneske er en ulykke som heldigvis kommer alene.


et-ensomt-menneske-er-ulykke-som-heldigvis-kommer-alene
nils-fredrik nielsenetensomtmenneskeerulykkesomheldigviskommeraleneet ensomtensomt menneskemenneske erer enen ulykkeulykke somsom heldigvisheldigvis kommerkommer aleneet ensomt menneskeensomt menneske ermenneske er ener en ulykkeen ulykke somulykke som heldigvissom heldigvis kommerheldigvis kommer aleneet ensomt menneske erensomt menneske er enmenneske er en ulykkeer en ulykke somen ulykke som heldigvisulykke som heldigvis kommersom heldigvis kommer aleneet ensomt menneske er enensomt menneske er en ulykkemenneske er en ulykke somer en ulykke som heldigvisen ulykke som heldigvis kommerulykke som heldigvis kommer alene

Intet menneske er ensomt når det spiser spaghetti. -Christopher Morley
intet-menneske-er-ensomt-når-det-spiser-spaghetti
En ulykke kommer ikke ropende. -Ulykke
en-ulykke-kommer-ikke-ropende
Den som prøver å leve alene, vil ikke lykkes som menneske. -Pearl S. Buck
den-som-prøver-å-leve-alene-vil-ikke-lykkes-som-menneske
Ulykken kommer sjelden alene, den saken er klar Det gjør ikke lykken heller Den kommer oftest i par -Parforhold
ulykken-kommer-sjelden-alene-den-saken-er-klar-det-gjør-ikke-lykken-heller-den-kommer-oftest-i-par
Et godt smil kommer sjelden alene. -Smil
et-godt-smil-kommer-sjelden-alene
En mann som småbarn og hunder kommer til uten at han lokker på dem, er et godt menneske. -Theodor Gottlieb von Hippel
en-mann-som-småbarn-og-hunder-kommer-til-uten-at-han-lokker-på-dem-er-et-godt-menneske