Erfaring lærer at religionsforfølgelse ikke forminsker, men formerer splid og uenighet i et rike.


erfaring-lærer-at-religionsforfølgelse-ikke-forminsker-men-formerer-splid-og-uenighet-i-et-rike
religionerfaringlæreratreligionsforfølgelseikkeforminskermenformerersplidoguenighetetrikeerfaring lærerlærer atat religionsforfølgelsereligionsforfølgelse ikkeikke forminskermen formererformerer splidsplid ogog uenighetuenighet ii etet rikeerfaring lærer atlærer at religionsforfølgelseat religionsforfølgelse ikkereligionsforfølgelse ikke forminskermen formerer splidformerer splid ogsplid og uenighetog uenighet iuenighet i eti et rikeerfaring lærer at religionsforfølgelselærer at religionsforfølgelse ikkeat religionsforfølgelse ikke forminskermen formerer splid ogformerer splid og uenighetsplid og uenighet iog uenighet i etuenighet i et rikeerfaring lærer at religionsforfølgelse ikkelærer at religionsforfølgelse ikke forminskermen formerer splid og uenighetformerer splid og uenighet isplid og uenighet i etog uenighet i et rike

Et menneske som er så kjedelig at det lærer bare av egen erfaring, er for kjedelig til å lære noe viktig av erfaring. -Don Marquis
et-menneske-som-er-så-kjedelig-at-det-lærer-bare-av-egen-erfaring-er-for-kjedelig-til-å-lære-noe-viktig-av-erfaring
Flid betaler gjeld, men motløshet formerer den. -Gjeld
flid-betaler-gjeld-men-motløshet-formerer-den
Vi lærer av erfaring. En mann vekker aldri sitt andre barn bare for å se det smile. -Grace Williams
vi-lærer-av-erfaring-en-mann-vekker-aldri-sitt-andre-barn-bare-for-å-se-det-smile
Døm ikke folk etter klærne, for noen er fattige utenpå og rike inni, og andre er rike utenpå og fattige inni. -Barbra Ring
døm-ikke-folk-etter-klærne-for-noen-er-fattige-utenpå-og-rike-inni-og-andre-er-rike-utenpå-og-fattige-inni
Erfaring er en dyr skole, men dåren vil ikke lære i noen annen. -Erfaring
erfaring-er-dyr-skole-men-dåren-vil-ikke-lære-i-noen-annen