Erfaring er en dyr skole, men dåren vil ikke lære i noen annen.


erfaring-er-dyr-skole-men-dåren-vil-ikke-lære-i-noen-annen
erfaringerfaringerdyrskolemendårenvilikkelærenoenannenerfaring erer enen dyrdyr skolemen dårendåren vilvil ikkeikke lærelære ii noennoen annenerfaring er ener en dyren dyr skolemen dåren vildåren vil ikkevil ikke læreikke lære ilære i noeni noen annenerfaring er en dyrer en dyr skolemen dåren vil ikkedåren vil ikke lærevil ikke lære iikke lære i noenlære i noen annenerfaring er en dyr skolemen dåren vil ikke læredåren vil ikke lære ivil ikke lære i noenikke lære i noen annen

Erfaring er en god skole. Men gebyrene er høye. -Heinrich Heine
erfaring-er-god-skole-men-gebyrene-er-høye
Alle dyr er like. Men noen dyr er mer like enn andre. -George Orwell
alle-dyr-er-like-men-noen-dyr-er-mer-like-enn-andre
Et menneske som er så kjedelig at det lærer bare av egen erfaring, er for kjedelig til å lære noe viktig av erfaring. -Don Marquis
et-menneske-som-er-så-kjedelig-at-det-lærer-bare-av-egen-erfaring-er-for-kjedelig-til-å-lære-noe-viktig-av-erfaring
Å, De vet jo at nu holder jeg bare av en eneste én! Ikke av noen annen i hele verden! Kommer aldri til å holde av noen annen! -Henrik Ibsen
Å-de-vet-jo-at-nu-holder-jeg-bare-av-eneste-én-ikke-av-noen-annen-i-hele-verden-kommer-aldri-til-å-holde-av-noen-annen
Betrakt deg selv som en fargeblyant. Du er sikkert ikke alles favorittfarge, men en eller annen dag vil noen ha bruk for deg for å fullføre sitt bilde ... -Ukjent
betrakt-deg-selv-som-fargeblyant-du-er-sikkert-ikke-alles-favorittfarge-men-eller-annen-dag-vil-noen-bruk-for-deg-for-å-fullføre-sitt-bilde
Mennesket er ikke et rasjonelt dyr, det er et rasjonaliserende dyr. -Robert A. Heinlein
mennesket-er-ikke-et-rasjonelt-dyr-det-er-et-rasjonaliserende-dyr