Erfaring er det du får når du ikke får det du vil ha.


erfaring-er-det-du-får-når-du-ikke-får-det-du-vil
tori fillererfaringerdetdufårnårikkevilerfaring erer detdet dudu fårfår nårnår dudu ikkeikke fårfår detdet dudu vilvil haerfaring er deter det dudet du fårdu får nårfår når dunår du ikkedu ikke fårikke får detfår det dudet du vildu vil haerfaring er det duer det du fårdet du får nårdu får når dufår når du ikkenår du ikke fårdu ikke får detikke får det dufår det du vildet du vil haerfaring er det du fårer det du får nårdet du får når dudu får når du ikkefår når du ikke fårnår du ikke får detdu ikke får det duikke får det du vilfår det du vil ha

Et kompromiss er fullkomment når begge parter får det de ikke vil ha. -Kompromiss
et-kompromiss-er-fullkomment-når-begge-parter-får-det-ikke-vil
Erfaring er det du får på utkikk etter noe annet. -Mary Pettibone Poole
erfaring-er-det-du-får-på-utkikk-etter-noe-annet
Noen spår alltid dårlig vær, og det kan jo ikke skade? De får jo skryt om de får rett og ved feil blir alle glade! -Vær
noen-spår-alltid-dårlig-vær-og-det-kan-jo-ikke-skade-de-får-jo-skryt-om-får-rett-og-ved-feil-blir-alle-glade
Hvis du får folk til å tro at de tenker, vil de elske deg. Hvis du virkelig får dem til å tenke, vil de hate deg. -Tenke
hvis-du-får-folk-til-å-tro-at-tenker-vil-elske-deg-hvis-du-virkelig-får-dem-til-å-tenke-vil-hate-deg