Er politikk noe annet enn kunsten å lyve i rett tid?


er-politikk-noe-annet-enn-kunsten-å-lyve-i-rett-tid
politikkerpolitikknoeannetennkunstenlyveretttider politikkpolitikk noenoe annetannet ennenn kunstenkunsten åå lyvelyve ii rettrett tider politikk noepolitikk noe annetnoe annet ennannet enn kunstenenn kunsten åkunsten å lyveå lyve ilyve i retti rett tider politikk noe annetpolitikk noe annet ennnoe annet enn kunstenannet enn kunsten åenn kunsten å lyvekunsten å lyve iå lyve i rettlyve i rett tider politikk noe annet ennpolitikk noe annet enn kunstennoe annet enn kunsten åannet enn kunsten å lyveenn kunsten å lyve ikunsten å lyve i rettå lyve i rett tid

Statistikk er kunsten å lyve ved hjelp av tall. -Wilhelm Stekel
statistikk-er-kunsten-å-lyve-ved-hjelp-av-tall
De skrev i gamle dager at det er skjønt og rett å dø for sitt land. Men i vår moderne tid er det ikke noe skjønt eller rett i vår død. Du vil dø som en hund uten noen skikkelig grunn. -Krig
de-skrev-i-gamle-dager-at-det-er-skjønt-og-rett-å-dø-for-sitt-land-men-i-vår-moderne-tid-er-det-ikke-noe-skjønt-eller-rett-i-vår-død-du-vil
I kjærlighet og politikk er man trofast når man ikke kan være noe annet. -Poesi
i-kjærlighet-og-politikk-er-man-trofast-når-man-ikke-kan-være-noe-annet
Å komme i rett tid er bra, å gå i rette tid er bedre. -Gjest
Å-komme-i-rett-tid-er-bra-å-gå-i-rette-tid-er-bedre
Å tenke på noe annet er ikke annet enn å få enda mer å tenke på, for vi kan ikke gi slipp på det vi allerede har tenkt. -Tenke
Å-tenke-på-noe-annet-er-ikke-annet-enn-å-få-enda-mer-å-tenke-på-for-vi-kan-ikke-gi-slipp-på-det-vi-allerede-har-tenkt
Praktisk politikk er kunsten å ignorere fakta. -Politikk
praktisk-politikk-er-kunsten-å-ignorere-fakta