Er man vokst opp med hardingfele og hjemmebrent, og slekta er geitebønder på Haukeli, så føler man seg veldig norsk.


er-man-vokst-opp-med-hardingfele-og-hjemmebrent-og-slekta-er-geitebønder-på-haukeli-så-føler-man-seg-veldig-norsk
norge og nordmennermanvokstoppmedhardingfeleoghjemmebrentslektaergeitebønderhaukelifølersegveldignorsker manman vokstvokst oppopp medmed hardingfelehardingfele ogog hjemmebrentog slektaslekta erer geitebøndergeitebønder påpå haukeliså følerføler manman segseg veldigveldig norsker man vokstman vokst oppvokst opp medopp med hardingfelemed hardingfele oghardingfele og hjemmebrentog slekta erslekta er geitebønderer geitebønder pågeitebønder på haukeliså føler manføler man segman seg veldigseg veldig norsker man vokst oppman vokst opp medvokst opp med hardingfeleopp med hardingfele ogmed hardingfele og hjemmebrentog slekta er geitebønderslekta er geitebønder påer geitebønder på haukeliså føler man segføler man seg veldigman seg veldig norsker man vokst opp medman vokst opp med hardingfelevokst opp med hardingfele ogopp med hardingfele og hjemmebrentog slekta er geitebønder påslekta er geitebønder på haukeliså føler man seg veldigføler man seg veldig norsk

Dess mer utrygt og kritisk læringsmiljøet er, jo dummere og mer mislykket føler man seg, og dess lengre tid tar det før man lærer det man skal - hvis man i det hele tatt gjør det. -Lære
dess-mer-utrygt-og-kritisk-læringsmiljøet-er-jo-dummere-og-mer-mislykket-føler-man-seg-og-dess-lengre-tid-tar-det-før-man-lærer-det-man-skal
Med den frie natur føler man seg ikke egget til å disputere. -Natur
med-den-frie-natur-føler-man-seg-ikke-egget-til-å-disputere
Kjærlighetens begynnelse og slutt merkes ved den forlegenhet man føler når man er alene med hverandre. -Jean de La Bruyére
kjærlighetens-begynnelse-og-slutt-merkes-ved-den-forlegenhet-man-føler-når-man-er-alene-med-hverandre
Hvis man bare skal betale for «plommen», så må man også finne seg i å betale veldig mye for den. -Best
hvis-man-bare-skal-betale-for-plommen-så-må-man-også-finne-seg-i-å-betale-veldig-mye-for-den
Veldig ofte er man ikke så fastlåst som man tror. Det er bare at vinduene i rommet er altfor små. Man har mistet perspektivet. -Gunnar Tjomlid
veldig-ofte-er-man-ikke-så-fastlåst-som-man-tror-det-er-bare-at-vinduene-i-rommet-er-altfor-små-man-har-mistet-perspektivet