Er der noen nærmere enn far og sønn?


er-der-noen-nærmere-enn-far-og-sønn
henrik ibsenerdernoennærmereennfarogsønner derder noennoen nærmerenærmere ennenn farfar ogog sønner der noender noen nærmerenoen nærmere ennnærmere enn farenn far ogfar og sønner der noen nærmereder noen nærmere ennnoen nærmere enn farnærmere enn far ogenn far og sønner der noen nærmere ennder noen nærmere enn farnoen nærmere enn far ognærmere enn far og sønn

Fjernsynet er egentlig nærmere virkeligheten enn noen bok. Galskapen i fjernsynet er det virkelige livs galskap. -Camille Paglia
fjernsynet-er-egentlig-nærmere-virkeligheten-enn-noen-bok-galskapen-i-fjernsynet-er-det-virkelige-livs-galskap
Du kan ikke hjelpe noen opp en bakke uten å komme nærmere toppen selv. -Norman Schwarzkopf
du-kan-ikke-hjelpe-noen-opp-bakke-uten-å-komme-nærmere-toppen-selv
Skinnet er alltid nærmere enn skjorta. -Egoisme
skinnet-er-alltid-nærmere-enn-skjorta
En sønn er en sønn til han finner sin viv. En datter er en datter hele sitt liv. -Ukjent
en-sønn-er-sønn-til-han-finner-viv-en-datter-er-datter-hele-sitt-liv
Nærmere gransking viser at de fleste «krisesituasjoner» er muligheter til enten å avansere, eller til å bli der du er. -Maxwell Maltz
nærmere-gransking-viser-at-fleste-krisesituasjoner-er-muligheter-til-enten-å-avansere-eller-til-å-bli-der-du-er
En vennlig løgn ligger ofte nærmere sannheten enn brutal ærlighet. -Sannhet
en-vennlig-løgn-ligger-ofte-nærmere-sannheten-enn-brutal-ærlighet