Ensomhet er ikke en lengsel etter selskap, men etter beslektede sjeler.


ensomhet-er-ikke-lengsel-etter-selskap-men-etter-beslektede-sjeler
marilyn frenchensomheterikkelengseletterselskapmenbeslektedesjelerensomhet erer ikkeikke enen lengsellengsel etteretter selskapmen etteretter beslektedebeslektede sjelerensomhet er ikkeer ikke enikke en lengselen lengsel etterlengsel etter selskapmen etter beslektedeetter beslektede sjelerensomhet er ikke ener ikke en lengselikke en lengsel etteren lengsel etter selskapmen etter beslektede sjelerensomhet er ikke en lengseler ikke en lengsel etterikke en lengsel etter selskap

Et menneske skal dømmes - ikke etter hva det har feilet, men etter hva det har nådd; ikke etter hva det tror, men etter dets vilje til godt og sant. -Dømme
et-menneske-skal-dømmes-ikke-etter-hva-det-har-feilet-men-etter-hva-det-har-nådd-ikke-etter-hva-det-tror-men-etter-dets-vilje-til-godt-og-sant
Et godt liv måles ikke etter lengde, men etter bruk. -Livet
et-godt-liv-måles-ikke-etter-lengde-men-etter-bruk
Kvinner kler seg ikke etter været ute, men etter det indre. -Kvinner
kvinner-kler-seg-ikke-etter-været-ute-men-etter-det-indre
Undring er lengsel etter å vite. -Undring
undring-er-lengsel-etter-å-vite
Det er en gyllen regel at man ikke skal dømme menneskene etter deres meninger, men etter hva disse meningene gjør dem til. -Mening
det-er-gyllen-regel-at-man-ikke-skal-dømme-menneskene-etter-deres-meninger-men-etter-hva-disse-meningene-gjør-dem-til