Ensomhet er den fryktelig høye prisen vi betaler for å unngå selskap.


ensomhet-er-den-fryktelig-høye-prisen-vi-betaler-for-å-unngå-selskap
carl hammarénensomheterdenfryktelighøyeprisenvibetalerforunngåselskapensomhet erer denden frykteligfryktelig høyehøye prisenprisen vivi betalerbetaler forå unngåunngå selskapensomhet er dener den frykteligden fryktelig høyefryktelig høye prisenhøye prisen viprisen vi betalervi betaler forbetaler for åfor å unngåå unngå selskapensomhet er den frykteliger den fryktelig høyeden fryktelig høye prisenfryktelig høye prisen vihøye prisen vi betalerprisen vi betaler forvi betaler for åbetaler for å unngåfor å unngå selskapensomhet er den fryktelig høyeer den fryktelig høye prisenden fryktelig høye prisen vifryktelig høye prisen vi betalerhøye prisen vi betaler forprisen vi betaler for åvi betaler for å unngåbetaler for å unngå selskap

Angsten for ensomheten driver menneskene inn i den inverterte form for ensomhet som består i skramlende selskap. -Ensomhet
angsten-for-ensomheten-driver-menneskene-inn-i-den-inverterte-form-for-ensomhet-som-består-i-skramlende-selskap
Angst er prisen vi betaler for vår bevegelighet. Planter og sten føler ingen angst. -Hans Kudszus
angst-er-prisen-vi-betaler-for-vår-bevegelighet-planter-og-sten-føler-ingen-angst
For ensomhet er stundom beste selskap, kort fravær gjør nytt møte underbart. -John Milton
for-ensomhet-er-stundom-beste-selskap-kort-fravær-gjør-nytt-møte-underbart
Ensomhet er ikke en lengsel etter selskap, men etter beslektede sjeler. -Marilyn French
ensomhet-er-ikke-lengsel-etter-selskap-men-etter-beslektede-sjeler
Prisen på frukt er rimelig i dag sammenlignet med prisen på et eple i Edens hage. -Ukjent
prisen-på-frukt-er-rimelig-i-dag-sammenlignet-med-prisen-på-et-eple-i-edens-hage
Jeg har tre stoler i mitt hus: en for ensomhet, to for vennskap, tre for selskap. -Henry David Thoreau
jeg-har-tre-stoler-i-mitt-hus-for-ensomhet-to-for-vennskap-tre-for-selskap