Enhver sak har to sider. Fanatikere ser bare den ene.


enhver-sak-har-to-sider-fanatikere-bare-den-ene
hellmut waltersenhversakhartosiderfanatikerebaredeneneenhver saksak harfanatikere serser barebare denden eneenhver sak harhar to siderfanatikere ser bareser bare denbare den enesak har to siderfanatikere ser bare denser bare den eneenhver sak har to siderfanatikere ser bare den ene

Enhver sak har tre sider - min side, din side og den riktige siden. -Rett og galt
enhver-sak-har-tre-sider-min-side-din-side-og-den-riktige-siden
Selvrespekt og respekt for andre mennesker er to sider av samme sak. -Respekt
selvrespekt-og-respekt-for-andre-mennesker-er-to-sider-av-samme-sak
Barnets første undervisning skal aldri være en hodets, aldri en fornuftens sak - den skal evig være en hjertets sak, en mors sak. -Undervise
barnets-første-undervisning-skal-aldri-være-hodets-aldri-fornuftens-sak-den-skal-evig-være-hjertets-sak-mors-sak
Min hverdag er å se livet og menneskene fra flere forskjellige sider, og det jeg ser minst av, er forsiden. -Tor Erling Staff
min-hverdag-er-å-se-livet-og-menneskene-fra-flere-forskjellige-sider-og-det-jeg-minst-av-er-forsiden