Enhver kunstner skriver sin egen selvbiografi.


enhver-kunstner-skriver-egen-selvbiografi
kunstnerenhverkunstnerskriveregenselvbiografienhver kunstnerkunstner skriverskriver sinsin egenegen selvbiografienhver kunstner skriverkunstner skriver sinskriver sin egensin egen selvbiografienhver kunstner skriver sinkunstner skriver sin egenskriver sin egen selvbiografienhver kunstner skriver sin egenkunstner skriver sin egen selvbiografi

En virkelig kunstner må gjøre alt på egen hånd og er i den forstand ikke kommet lenger i dag enn Homer i sin tid. -Marcel Proust
en-virkelig-kunstner-må-gjøre-alt-på-egen-hånd-og-er-i-den-forstand-ikke-kommet-lenger-i-dag-enn-homer-i-tid
Enhver veit jo at en jogger er ute og lufter sin egen dødsangst. -Dag Solstad
enhver-veit-jo-at-jogger-er-ute-og-lufter-egen-dødsangst
Til å begynne med er enhver kunstner amatør. -Ralph Waldo Emerson
til-å-begynne-med-er-enhver-kunstner-amatør
Ingen kunstner er forut for sin tid. Han er sin tid. Det er de andre som er på etterskudd. -Kunstner
ingen-kunstner-er-forut-for-tid-han-er-tid-det-er-andre-som-er-på-etterskudd
En mann som skriver godt, skriver ikke som man skriver, men som han skriver. -Skrive
en-mann-som-skriver-godt-skriver-ikke-som-man-skriver-men-som-han-skriver