Enhver feil er et steg mot det som kan bli riktig.


enhver-feil-er-et-steg-mot-det-som-kan-bli-riktig
erik lerdahlenhverfeileretstegmotdetsomkanbliriktigenhver feilfeil erer etet stegsteg motmot detdet somsom kankan blibli riktigenhver feil erfeil er eter et steget steg motsteg mot detmot det somdet som kansom kan blikan bli riktigenhver feil er etfeil er et steger et steg motet steg mot detsteg mot det sommot det som kandet som kan blisom kan bli riktigenhver feil er et stegfeil er et steg moter et steg mot detet steg mot det somsteg mot det som kanmot det som kan blidet som kan bli riktig

Det er lettere å gå med strømmen og vite det er feil enn å gå mot strømmen og tro det er riktig. -Strømmen
det-er-lettere-å-gå-med-strømmen-og-vite-det-er-feil-enn-å-gå-mot-strømmen-og-tro-det-er-riktig
Jeg er allergisk mot riktige meninger. Riktige mennesker. Riktige strøk. Riktig litteratur. Riktig kunst. Riktige medisiner. -Herbjørg Wassmo
jeg-er-allergisk-mot-riktige-meninger-riktige-mennesker-riktige-strøk-riktig-litteratur-riktig-kunst-riktige-medisiner
Bakom denne store svingen på ein ukjend framtidsveg ventar det kan henda ingen som kan styra dine steg. Kva du gjer og kva som hender, kor du fer og koss det ender - det er berre opp til deg. -Vei
bakom-denne-store-svingen-på-ein-ukjend-framtidsveg-ventar-det-kan-henda-ingen-som-kan-styra-dine-steg-kva-du-gjer-og-kva-som-hender-kor-du-fer-og
Riktig forstått, riktig møtt, kan lidelse vendes til velsignelse, for den utdyper forståelsen av selvet og livet. -Lidelse
riktig-forstått-riktig-møtt-kan-lidelse-vendes-til-velsignelse-for-den-utdyper-forståelsen-av-selvet-og-livet
Hvis du gjør det som føles riktig for deg, er det i hvert fall én person som slipper å bli skuffa. -Være seg selv
hvis-du-gjør-det-som-føles-riktig-for-deg-er-det-i-hvert-fall-én-person-som-slipper-å-bli-skuffa
Hvis du er i politikken og du ikke straks du kommer inne i et rom, kan si hvem som er for deg og hvem som er mot deg, da er du på feil hylle. -Politikk
hvis-du-er-i-politikken-og-du-ikke-straks-du-kommer-inne-i-et-rom-kan-hvem-som-er-for-deg-og-hvem-som-er-mot-deg-da-er-du-på-feil-hylle