Enhver av oss skal leve slik at han lar musikk tone ut i verden.


enhver-av-oss-skal-leve-slik-at-han-lar-musikk-tone-ut-i-verden
j. millerenhveravossskalleveslikathanlarmusikktoneutverdenenhver avav ossoss skalskal leveleve slikslik atat hanhan larlar musikkmusikk tonetone utut ii verdenenhver av ossav oss skaloss skal leveskal leve slikleve slik atslik at hanat han larhan lar musikklar musikk tonemusikk tone uttone ut iut i verdenenhver av oss skalav oss skal leveoss skal leve slikskal leve slik atleve slik at hanslik at han larat han lar musikkhan lar musikk tonelar musikk tone utmusikk tone ut itone ut i verdenenhver av oss skal leveav oss skal leve slikoss skal leve slik atskal leve slik at hanleve slik at han larslik at han lar musikkat han lar musikk tonehan lar musikk tone utlar musikk tone ut imusikk tone ut i verden

Gud elsker oss slik som vi er, men han elsker oss for mye til å la oss være slik. -Guds kjærlighet
gud-elsker-oss-slik-som-vi-er-men-han-elsker-oss-for-mye-til-å-oss-være-slik
Slik vil Kongen leve for oss: Ved en sølvblek bjerkestamme mot en naken vårskogs mørke, står han ensom med sin sønn. Tyske bombefly er over. -Konge og kongelige
slik-vil-kongen-leve-for-oss-ved-sølvblek-bjerkestamme-mot-naken-vårskogs-mørke-står-han-ensom-med-sønn-tyske-bombefly-er-over
Det forekommer meg at hvis du og jeg må velge mellom to måter å tenke eller handle på, da burde vi huske på at vi skal dø, og prøve å leve slik at vår død ikke vekker glede i verden. -John Steinbeck
det-forekommer-meg-at-hvis-du-og-jeg-må-velge-mellom-to-måter-å-tenke-eller-handle-på-da-burde-vi-huske-på-at-vi-skal-dø-og-prøve-å-leve-slik
En mann kan falle for en annens livsverk; men skal han bli ved å leve, må han leve for sitt eget. -Henrik Ibsen
en-mann-kan-falle-for-annens-livsverk-men-skal-han-bli-ved-å-leve-må-han-leve-for-sitt-eget