Enhver annen mester kjenner man på hva han forteller. Stilens mester kjenner man på hva han fortier.


enhver-annen-mester-kjenner-man-på-hva-han-forteller-stilens-mester-kjenner-man-på-hva-han-fortier
forfatterenhverannenmesterkjennermanhvahanfortellerstilensfortierenhver annenannen mestermester kjennerkjenner manman påpå hvahva hanhan fortellerstilens mestermester kjennerkjenner manman påpå hvahva hanhan fortierenhver annen mesterannen mester kjennermester kjenner mankjenner man påman på hvapå hva hanhva han fortellerstilens mester kjennermester kjenner mankjenner man påman på hvapå hva hanhva han fortierenhver annen mester kjennerannen mester kjenner manmester kjenner man påkjenner man på hvaman på hva hanpå hva han fortellerstilens mester kjenner manmester kjenner man påkjenner man på hvaman på hva hanpå hva han fortierenhver annen mester kjenner manannen mester kjenner man påmester kjenner man på hvakjenner man på hva hanman på hva han fortellerstilens mester kjenner man påmester kjenner man på hvakjenner man på hva hanman på hva han fortier

Man behøver dog virkelig ikke å gjøre alle og enhver regnskap for hva man leser, og hva man tenker innenfor sine fire vegger. -Henrik Ibsen
man-behøver-dog-virkelig-ikke-å-gjøre-alle-og-enhver-regnskap-for-hva-man-leser-og-hva-man-tenker-innenfor-sine-fire-vegger
Man sukker, for han er ei mer, Man husker hva han var, og ler. -Johan Herman Wessel
man-sukker-for-han-er-ei-mer-man-husker-hva-han-var-og-ler
Enkelte lederteorier hevder at en god leder kan lede hva som helst. Jeg er uenig. Det er av avgjørende betydning at lederen kjenner bransjen han skal fungere i. -Norman Schwarzkopf
enkelte-lederteorier-hevder-at-god-leder-kan-lede-hva-som-helst-jeg-er-uenig-det-er-av-avgjørende-betydning-at-lederen-kjenner-bransjen-han-skal
Mange unge malere ville aldri ha tatt en pensel i hånden, hvis de i tide hadde forstått hva en mester som Rafael egentlig har skapt. -Kunst
mange-unge-malere-ville-aldri-tatt-pensel-i-hånden-hvis-i-tide-hadde-forstått-hva-mester-som-rafael-egentlig-har-skapt
Man kan si hva man vil om NAPOLEON - men bake kaker - det kunne han. -Fredrik Stabel
man-kan-hva-man-vil-om-napoleon-men-bake-kaker-det-kunne-han