Englene er ikke fysiske. Det er veldig viktig. Noen kjenner dem, noen ser dem. Hver enkelt oppfatter dem ut fra sitt ståsted. De er lysvesner for meg, som er en følelse av en veldig sterk tilstedeværelse, en sterk kjærlighetsstøtte.


englene-er-ikke-fysiske-det-er-veldig-viktig-noen-kjenner-dem-noen-dem-hver-enkelt-oppfatter-dem-ut-fra-sitt-ståsted-de-er-lysvesner-for-meg-som
märtha louiseengleneerikkefysiskedetveldigviktignoenkjennerdemnoendemhverenkeltoppfatterdemutfrasittståstedlysvesnerformegsomfølelseavsterktilstedeværelsekjærlighetsstøtteenglene erer ikkeikke fysiskedet erer veldigveldig viktignoen kjennerkjenner demnoen serser demhver enkeltenkelt oppfatteroppfatter demdem utut frafra sittsitt ståstedde erer lysvesnerlysvesner forsom erer enen følelsefølelse avav enen veldigveldig sterksterk tilstedeværelseen sterksterk kjærlighetsstøtteenglene er ikkeer ikke fysiskedet er veldiger veldig viktignoen kjenner demnoen ser demhver enkelt oppfatterenkelt oppfatter demoppfatter dem utdem ut fraut fra sittfra sitt ståstedde er lysvesnerer lysvesner forlysvesner for megsom er ener en følelseen følelse avfølelse av enav en veldigen veldig sterkveldig sterk tilstedeværelseen sterk kjærlighetsstøtte

Jeg ønsker å være veldig nær noen jeg respekterer og beundrer, og ha noen som føler det på samme måte for meg. -Nærhet
jeg-ønsker-å-være-veldig-nær-noen-jeg-respekterer-og-beundrer-og-noen-som-føler-det-på-samme-måte-for-meg
Mistro alle dem som føler en sterk trang til å straffe. -Straff
mistro-alle-dem-som-føler-sterk-trang-til-å-straffe
Vi har ansatt noen komplette idioter som ikke er gode i jobbene sine. Nå lar vi noen av dem gå. -Thomas Joseph Fussell
vi-har-ansatt-noen-komplette-idioter-som-ikke-er-gode-i-jobbene-sine-nå-lar-vi-noen-av-dem-gå
Følelser er som skyer på himmelen. Se på dem, godta dem, respekter dem og la dem seile videre. -Stephen C. Paul
følelser-er-som-skyer-på-himmelen-se-på-dem-godta-dem-respekter-dem-og-dem-seile-videre
Arve, sier farmor og smiler. Er du her. Ja, sier Arve. Så blir de stående og se på hverandre. Det er veldig mange år mellom dem. Det er det eneste det er mellom dem. -Tore Renberg
arve-sier-farmor-og-smiler-er-du-her-ja-sier-arve-så-blir-stående-og-se-på-hverandre-det-er-veldig-mange-år-mellom-dem-det-er-det-eneste-det
Det eneste man kan gjøre med gode råd, er å gi dem videre. Selv har man aldri noen nytte av dem. -Oscar Wilde
det-eneste-man-kan-gjøre-med-gode-råd-er-å-gi-dem-videre-selv-har-man-aldri-noen-nytte-av-dem