Engelskmenn liker kanskje ikke musikk, men de simpelthen elsker lyden av den.


engelskmenn-liker-kanskje-ikke-musikk-men-simpelthen-elsker-lyden-av-den
musikkengelskmennlikerkanskjeikkemusikkmensimpelthenelskerlydenavdenengelskmenn likerliker kanskjekanskje ikkeikke musikkmen dede simpelthensimpelthen elskerelsker lydenlyden avav denengelskmenn liker kanskjeliker kanskje ikkekanskje ikke musikkmen de simpelthende simpelthen elskersimpelthen elsker lydenelsker lyden avlyden av denengelskmenn liker kanskje ikkeliker kanskje ikke musikkmen de simpelthen elskerde simpelthen elsker lydensimpelthen elsker lyden avelsker lyden av denengelskmenn liker kanskje ikke musikkmen de simpelthen elsker lydende simpelthen elsker lyden avsimpelthen elsker lyden av den

Jeg elsker tidsfrister. Jeg elsker lyden av dem når de suser forbi. -Tidsfrist
jeg-elsker-tidsfrister-jeg-elsker-lyden-av-dem-når-suser-forbi
Om kvelden er man sammen. Drikker vin og konjakk og spiller sjakk og lytter til musikk og sier at den er nydelig. Om natten elsker eller sover man. Men om morgenen. Før frokost. Da er man helt alene. -Erlend Loe
om-kvelden-er-man-sammen-drikker-vin-og-konjakk-og-spiller-sjakk-og-lytter-til-musikk-og-sier-at-den-er-nydelig-om-natten-elsker-eller-sover-man
Det kan sies mye om ny musikk. Det lar seg sikkert hevde at den er ny, men om den også er musikk, kan være mer tvilsomt. -Charles B. Middelthon
det-kan-sies-mye-om-ny-musikk-det-lar-seg-sikkert-hevde-at-den-er-ny-men-om-den-også-er-musikk-kan-være-mer-tvilsomt
Den som ikke reagerer på musikk, den som er uten musikk i sin sjel, det mennesket er ikke til å stole på. -Henry Miller
den-som-ikke-reagerer-på-musikk-den-som-er-uten-musikk-i-sjel-det-mennesket-er-ikke-til-å-stole-på
Lyden av et kyss er ikke like høy som smellet fra en kanon, men ekkoet varer ganske mye lenger. -Kyss
lyden-av-et-kyss-er-ikke-like-høy-som-smellet-fra-kanon-men-ekkoet-varer-ganske-mye-lenger
Også jeg må medgi at fjorder og snødekkede vidder kan være pene. Men særlig interessante er de ikke. Naturen er simpelthen monoton og banal. -Lars Fr. H. Svendsen
også-jeg-må-medgi-at-fjorder-og-snødekkede-vidder-kan-være-pene-men-særlig-interessante-er-ikke-naturen-er-simpelthen-monoton-og-banal